Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Böte öğretmen adaylarinin öğretmen ve öğretme süreçleriyle ilgili zihinsel imgeleri: makü örneği

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 1
Görüntülenme :
856
DOI :
Özet Türkçe :

Öğretmen adaylarının tutum ve eğilimleri üzerine çeşitli çalışmalar bulunmakla birlikte öğretmen adaylarının pedagojik görüşleri üzerine yeterli çalışmalara rastlanmamaktadır. Bu çalışmada Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin pedagojik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini birinci (N=28), ikinci (23), üçüncü (39) ve dördüncü sınıfta (27) öğrenim gören 117 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının pedagojik görüşleri yaptıkları çizimler aracılığıyla yorumlanmıştır. Araştırmada ölçme aracı olarak The Draw-A-Science-Teacher-Test Checklist (DASTT-C) kullanılmıştır. DASTT-C testi ile toplanan veriler, Thomas, Pedersen ve Finson (2001) tarafından hazırlanan ölçüt çizelgesi kullanılarak sınıflandırılmıştır. Buna göre, verilen puanlar doğrultusunda öğretmen adaylarının hangi öğretim biçimini benimsedikleri belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının çoğunun öğretmen merkezli geleneksel yaklaşımı benimsediği görülmüştür. Bununla birlikte öğretmen adaylarının meslek yaşamlarına yönelik teknoloji kullanımlarının düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

There are many researches focusing on preservice teachers’ achievements, attitudes and aptitudes in many different topics. However there are limited numbers of studies aimed to explore the teacher candidates’ pedagogical views. This study was conducted to explore pedagogical views of preservice teachers from Computer Educational and Instructional Technology (CEIT) department. Data were obtained from 117 pre-service teachers, 28 freshman, 23 sophomore, 39 junior, 27 seniors. The participants’ pedagogical views were tried to be revealed by their drawings. ‘Draw a science teachers’ check list developed by Thomas, Pedersen and Finson (2001) were used to categorize the data as traditional or constructivist. The result of the study presented that the most of the participants hold traditional pedagogical view. Along with this result, the participants presented low use of technological devices for their future professional practice. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :