Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyoloji öğretmen adaylarının evrim öğretimi konusunda okul-aile-toplum ilişkilerine yönelik yeterlikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi OFMA Bölümü1
Görüntülenme :
673
DOI :
Özet Türkçe :

Biyoloji dersinin temelini oluşturan evrim teorisi, tüm bilimsel kanıtlara rağmen günümüzde en çok tartışılan bilimsel teoridir ve hâlâ birçok yönüyle anlaşılamamıştır. Ayrıca konunun dini inançlarla ilişkilendirilmesi ve tartışmalarla gündeme gelmesi, toplumda konuya yönelik önyargı oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum, okullarda da kendini göstermekte, okul yönetiminin ve velilerin evrime bakış açıları sınıflardaki öğretime de yansıyabilmektedir. Bu nedenle okul yönetimi ve velilerle sağlıklı ilişkiler kurmak ve onların da öğretim sürecinde etkin olarak yer almalarını sağlamak gerekmektedir. Çalışmada, biyoloji öğretmen adaylarının evrim öğretimi konusunda okul-aile-toplum ilişkilerine yönelik yeterlikleri incelenmiştir. Bu amaçla odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Görüşme formu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Kitabı'nda yer alan Okul-Aile-Toplum İlişkileri Yeterlik Alanı kapsamında öğretmenlerden beklenen tutum ve davranışlar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Elde edilen veriler, öğretmen adaylarının iletişim becerilerindeki yetersizliklere işaret etmekte ve adayların öğretmen olduklarında veli-okul yönetimiöğrenci ilişkilerini daha doğru yönetebilme konusunda desteğe ve eğitime ihtiyaçları olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The theory of evolution, the foundation of biology course, is the most controversial scientific theory despite all the scientific evidence, and it is not fully understood. Besides, the fact that the issue is associated with religious beliefs and that it leads to arguments causes prejudice concerning the topic. This is also the case in schools, and the school administrators' and parents' perspectives of the subject is likely to be reflected into the teaching in the classroom. Therefore, healthy relations with the school administration and the parents should be established, and it should be ensured that they are actively involved in the teaching process. This study examines pre-service biology teachers' competences in school-parents-society relations in terms of teaching the topic of evolution. For those purposes, focus group interviews were conducted. The interview form was designed considering the attitudes and behaviours expected of pre-service teachers as outlined in competence field in school-parents-society relations described in the book General Competencies for Teaching Profession prepared by the Ministry of Education. The data obtained point to pre-service teachers' incompetence in communication skills and demonstrate that they need support and education in managing the parents-school administration-students relations when they become practising teachers.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :