Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyoçeşitlik konusunda yapilan çalişmalar ve öğretim programlarinda biyoçeşitliliğin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi 1, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2
Görüntülenme :
712
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma; biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kalkınma açısından önemi, ülkemizde biyolojik çeşitlilik konusunda yapılan çalışmaların sonuçlarının ve öğretim programlarında biyoçeşitliğin yerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma nitel bir çalışma olup; nitel çalışma desenlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Metinlerin incelenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan çalışma neticesinde ülkemizde biyoçeşitlilik konusunda yeterince çalışma yapılmadığı, öğrencilerin biyoçeşitlilik konusunda bilgi seviyelerinin az olduğu sunucuna ulaşılmıştır. Öğretim programları, ilköğretim kademesinden ortaöğretim kademesine kadar incelendiğinde; öğretim programlarında biyoçeşitlik kazanımlarının bilgi seviyesinde kaldığı ve öğretim programlarındaki dağılımının ise çoğunluk 9.Sınıf Biyoloji Öğretim Programında ve 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında yer aldığı tespit edilmiştir. Biyoçeşitlik konularına pek yer verilmediği, özellikle biyoçeşitliliğin sadece canlıların sınıflandırılması açısından yer verildiği, biyoçeşitliliğin sosyal, ekonomik ve sürdürülebilir kalkınma açısından önemine vurgu yapılmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :