Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Atanan ve atanamayan öğretmenlerin eğilim düzeylerinin bazi değişkenler yönünden incelenmesi

Yazar kurumları :
ESOGU Eğitim Fakültesi1, Harran Üniversitesi2
Görüntülenme :
758
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada atanan ve atanamayan öğretmenlerin empatik eğilimlerinin atanma durumu, cinsiyet ve mezun oldukları bölüm değişkenleri yönünden incelenmesini amaçlamıştır. Araştırma 2011–2012 öğretim yılı güz döneminde Afyon ilinde 101 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri Dökmen (1988) tarafından geliştirilen Empatik Eğilim Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma her iki grup öğretmenin de empatik eğilim düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bulgular cinsiyet ve bölüm değişkenlerinin katılımcıların empatik eğilim puanları üzerinde bir farklılık oluşturmadığını göstermiştir. Bununla birlikte katılımcıların iş durumlarının puanlarda bir farklılık oluşturduğu belirlenmiştir. Buna göre, atanan öğretmenlerin empatik eğilimlerinin atanamayan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada öğretmenlerin empatik eğilim becerilerinin geliştirilmesine ilişkin olanakların sağlanması önerilmiştir. 

Özet İngilizce :

This study aimed to determine the emphatic tendencies of appointed teachers and non-appointed teachers and to make comparison according to their status, genders and fields of study. The study was conducted on 101 participants in Afyon in 2011-2012 fall term. Data of the study were collected via Empathic Tendency Scale developed by Dökmen. The study revealed that the emphatic tendency of both teachers’ and prospective teachers were above average. The findings manifested that the gender and the fields of study did not make any difference in participants’ scores of emphatic tendency. However, participants’ status made difference in their scores. The appointed teachers were found more emphatic than the non-appointed teachers. The study suggested that the teachers should be provided with opportunities for developing emphatic tendencies. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :