Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Araştirma görevlilerinin bilimsel makaleler hakkindaki görüşleri

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi1
Görüntülenme :
723
DOI :
Özet Türkçe :

Mesleki ve akademik yaşamlarının başlarındaki araştırma görevlileri açısından bilimsel iletişimin temel taşlarını oluşturan süreli yayınlar, araştırmaların sonuçlarının, birikimlerin ve deneyimlerin paylaşılmasında en önemli rolü üstlenmektedirler. Bunun yanında bilimsel yayınlar genç akademisyenlerin bilimsel yazın konusunda olgunlaşmaları açısından ve eğitim süreçleri içinde makale yazmak için gerekli donanıma sahip olabilmeleri açısından da önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda araştırma görevlilerinin bilimsel makalelerin iyi birer takipçisi olabilmeleri gerekmektedir. Bu aşamada akıllara araştırma görevlilerinin bilimsel bir makaleyi nasıl okudukları sorusu gelmektedir. Bu soruya yanıt bulmayı hedefleyen bu çalışmanın örneklemini, ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen, Doğu Anadolu’da orta ölçekli bir ilde bulunan ve farklı alanlarda çalışan 15 araştırma görevlisi oluşturmaktadır. Çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış mülakat soruları ile elde edilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş olup, 10-15 dakika sürmüştür. Görüşmeler daha sonra transkript edilmiş olup, verilerin içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler ışığında araştırma görevlileri tarafından bilimsel makalelerin bölümlerinin nasıl tanımlandığı hakkında bilgiler elde edilmiştir. 

Özet İngilizce :

Scientific publishing has a fundamental role for young academicians to mature in scientific literature and to gain the qualifications necessary to write articles during their academic periods. In this respect, it is necessary for research assistants to be good followers of scientific articles. At this stage, it comes to one’s mind to ask the question how research assistants read a scientific article. The sample of this study the goal of which is to answer this question is composed of 15 research assistants who work in different fields in a medium-scaled city in East Anatolia and who were selected through availability sampling. The data of the study were collected through semi-structured survey questions prepared by researchers. The interviews of 10 to 15 minutes were recorded through tape recorders. The interviews were transcribed later and a content analysis of the data was carried out. Under the light of the data collected through the research, information as to the way research assistants define the parts of scientific studies has been collected.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :