Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri üzerine bir karşılaştırma çalışması

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1, Türk Telekomünikasyon A.Ş.2, Yıldız Teknik Üniversitesi3, Okan Üniversitesi4, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi5
Görüntülenme :
870
DOI :
Özet Türkçe :

Web tabanlı uzaktan eğitim son yıllarda, üniversitelerin, eğitim organizasyonlarının ve kamu ya da özel birçok kuruluşun, çeşitli (çalışan, bedensel engeli olan, bulunduğu yerde eğitim alma olanağı bulunmayan kişilere bu hizmeti vermek veya zamandan kazanmak ve maliyetleri azaltmak gibi) sebeplerle tercih ettikleri bir çözüm haline gelmiştir. Web tabanlı eğitimde, öğretim materyallerinin öğrencilere sunumu, çeşitli kurs kataloglarını yönetme, sınavlar hazırlama ve uygulama, öğrencilerin öğrenme sürecini kayıt altına alma gibi öğrenme aktivitelerinin yönetimi, raporlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve eğitim faaliyetlerinin sistematik ve planlı bir şekilde sürdürülebilmesi için Öğrenme Yönetim Sistemleri(ÖYS)'nden yararlanılmaktadır. Günümüzde birçok ticari ÖYS'nin yanı sıra çok sayıda açık kaynak kodlu ÖYS de bulunmaktadır. Açık kaynak kodlu ÖYS'ler; açık kaynak kodu felsefesinin gücü, esnekliği ve bu sistemleri kullanan kişilerin tercihi doğrultusunda ticari ürünlere rakip olabilmektedir. Bu çalışmada; alanyazın taraması sonucunda en sık karşılaşılan Moodle, Sakai, ATutor, Dokeos, Claroline ve OLAT ÖYS'leri, araştırmacılar tarafından geliştirilen "ÖYS Değerlendirme ve Seçim Envanteri" kullanılarak incelenmiş ve değerlendirme sonuçları karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarının gerek üniversitelerin ve eğitim organizasyonlarının gerekse kamu ve özel kuruluşların ÖYS seçim ve karar verme sürecine rehberlik etmesi amaçlanmaktadır.

Özet İngilizce :

In recent years, web based distance learning became a preferred solution for universities, training organizations and many public or private institutions for various reasons (giving this education service to working people, physically disabled people or people who do not have the opportunity to receive training at their own location, saving time, reducing costs, etc.). In web based learning, Learning Management Systems (LMS) are used for learning management activities such as presentation of instructional materials to students, management of various course catalogs, preparation and implementation of exams, logging students' learning process, implementation of reporting procedures and in order to maintain systematic and planned training activities. Today, as well as many commercial LMSes several open-source LMSes are also available. Open source LMSes may be competing with commercial products by the power and flexibility of the philosophy of open source software and according to the preference of people who use these systems. In this study, after a literature review the most frequently faced LMSes such as Moodle, Sakai, ATutor, Dokeos, Claroline and OLAT analyzed by using "LMS Evaluation and Selection Inventory" that was developed by the researchers and evaluation results were compared. Research results are aimed to guide the LMS selection and decision-making process for both universities and educational organizations and public or private organizations.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :