Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

6 yaş çocuklarinin mizahi tepkilerinin paul e. mcghee’nin mizah gelişim evrelerine göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1, Özel Antalya Envar İlköğretim Okulu 2
Görüntülenme :
997
DOI :
Özet Türkçe :

Mizah; saçma ve uyumsuz düşünce, olay ve durumların zihin tarafından keşfedilme tecrübesidir. Paul E. McGhee; mizah gelişim kuramında mizahla bilişsel gelişimin ilişkisi üzerinde durmuştur ve mizah gelişimini beş evreye ayırmıştır: 1. evre: Bağlanılan figüre gülme; 2. evre: Nesnelere karşı tutarsız davranışlar; 3. evre: Nesnelerin, olayların, insanların tutarsız olarak adlandırılması; 4. evre: Kavramsal tutarsızlık; 5. evre: Çoklu anlamlar ve yetişkin türü mizahın başlaması( espriler ve bilmeceler). Bu çalışma, ebeveynlerinin gözlemlerine dayanarak, 6 yaşındaki çocukların mizah ürettikleri ve mizahın değerini takdir ettikleri durumları, McGhee ‘nin mizah gelişim evrelerine göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmış ve yarı yapılandırılmış gözlem formlarından yararlanılmıştır. Betimsel analiz yönteminde, elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenerek yorumlanır. Çalışmada 6’sı kız 4’ü erkek olmak üzere 10 çocuk ebeveynleri tarafından iki hafta süresince gözlemlenmiştir. Çalışma grubundaki çocuklar 64-74 ay aralığındadır. Araştırmacılar tarafından hazırlanmış çok sayıda gözlem formları araştırma öncesinde ebeveynlere verilmiş ve gözlemlerin bu formlara nasıl kaydedileceği açıklanmıştır. Ebeveynlerinden alınan gözlem formları araştırmacılar tarafından incelenerek analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre çalışma grubundaki çocuklar McGhee‘nin mizah gelişim evrelerinden kavramsal tutarsızlık evresinde yer almaktadırlar. 

Özet İngilizce :

Humor is the experience of being discovered the absurd and incongruous thoughts, events and situations by mind. Paul E. McGhee has emphasized the relationship between humor and cognitive development in his humor development theory and has divided the humor development into five stages: 1.stage: Laughing at the attachment figure; 2. stage: Treating an object as a different object; 3. stage: Misnaming objects or actions; 4. stage: Conceptual incongruity; 5. stage: Beginning of the multiple meanings and adult (style) humor (jokes and riddles). This research has been carried out to analyze the situations of 6-year old children producing humor and appreciating the value of humor in respect of McGhee’s humor development stages by means of parent observation. In this research, descriptive analysis method pattern of qualitative research techniques has been used and semi-structured observation forms have been utilized. In descriptive analysis method, collected data are interpreted by summarizing in view of pre-defined themes. In this research, ten children (6 girls-4 boys) have been observed for two weeks by their parents and they are between the 64-74-month-range. Before the research, a large number of observation forms prepared by researchers have been given to the parents and they have been informed how to write down the observations in these forms. The observation forms collected from parents have been investigated and analyzed by the researchers. According to the results of the research, children in this research group take place in the conceptual incongruity stage which is the fourth stage of McGhee’s humor development stages.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :