Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

6. sinif öğrencilerinin anlam bilgisindeki başari durumlarini etkileyen değişkenlerin incelenmesi: rize örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ortaalan Ortaokulu1
Görüntülenme :
689
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada, ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin anlam bilgisi konularındaki başarı durumlarına etki eden değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ana dili öğretiminde “anlam bilgisi” nin önemi, ilgili literatürden ve 6- 8. Sınıf İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’ndan hareketle açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma için 2010- 2011 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında Rize ili Güneysu ilçesi İMKB İlköğretim
Okulundaki 50 adet 6. sınıf öğrencisine “Kişisel Bilgi Anketi” ve anlam bilgisi konularıyla ilgili “Türkçe Testi” uygulanmıştır. Çalışmada tarama (survey) yöntemi kullanılmış ve veriler SPSS v.17 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, cinsiyet, Türkçe dersi not ortalaması ve bir yılda okunan kitap sayısı
değişkenlerine göre öğrencilerin anlam bilgisindeki başarıları arasında fark olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin en sık okudukları yayın türü, sözlük kullanma durumları ve öğrendiği atasözü, deyim ve özdeyişleri kompozisyon yazarken veya günlük yaşamda kullanma durumu değişkenlerine göre anlam bilgisi başarıları arasında anlamlı fark bulunmadığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aimed to find out the effect of different variables on the success level of 6th graders on the subject matters of semantics. The importance of the semantics in teaching mother tongue is explained from relevant literature and from 6-8 grades Turkish course program and also from guidebook. This study took place in spring
semester of 2010-2011 education year in Rize Güneysu İMKB primary school. The sample of the study was constituted by 50 sixth grade students. To collect needed data a personal information questionnaire and a Turkish test about semantic matters were administered. Survey method was used. The data was analyzed with
SPSS v.17 software. Questionnaire administered, and the test was evaluated based on the independent variables used in the study, and the findings obtained were interpreted. In the light of the data obtained, the students’ success was found to be statistically significant based on some variables.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :