Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

4+4+4 eğitim sistemi kapsaminda birleştirilmiş sinif uygulamasina ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi1
Görüntülenme :
763
DOI :
Özet Türkçe :

Yapılan çalışmanın amacı 4+4+4 eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıflara olumlu olumsuz yansımalarını birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirmektir. Çalışma nitel bir araştırma ile tasarlanmıştır. Çalışma grubu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kilis ve Gaziantep illerinde birleştirilmiş sınıflarda görev yapan 12 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Veriler yazıya dökülerek incelenmiştir. Bütün veriler üzerinden içerik analizi yapılmıştır. Bulgular sonucuna göre 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıflarda öğrenci sayısının azalmasına bağlı olarak az da olsa olumlu katkısı olduğu ama çoğunlukla okul yaşının düşürülmesi, fiziki altyapının yetersiz olması, öğretmenlerin iş yükünü arttırdığı şeklinde olumsuz yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to evaluate positive and negative implications of 4 +4 +4 education system according to the views of teachers working in multigrade classes. Qualitative research technique was used. Subjects consist of 12 teachers working at multigrade classes in Kilis and Gaziantep provinence. In this research, purposive
sampling pathway was carried out. Semi-structured interview technique for data collection was used. Interviews were recorded with voice recorder and then content analysis was conducted. According to the results of the study, 4 +4 +4 intermittent compulsory education system have at least some positive effect owing
to the reduced number of students in multigrade classes. On the other hand, the results of the study reveal that new system has a negative effect on multigrade classes based on decrease of school age, lack of physical facilities and increase in the workload of teachers.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :