Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı : 13 Sayfalar 205 - 218 2015-12-01
AN APPLICATION ON TEACHERS’ OCCUPATIONAL BURNOUT WITH LOGISTIC REGRRESSION ANALYSIS
LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ÖĞREMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Mustafa ÖZKAN,Hüdaverdi BİRCAN
49 261

In this study, it has been tried to investigate the factors that cause satisfaction in the career for high school teachers, whose work in Giresun City. Because of the research datas look binary, it was used to logistic regression analysis (logit). The results show that the first factor of not untake pleasure on their job is wanted to reform themselves for job. Although many factors, which reduce job satisfaction, have an important effect in different jobs, these factors have no important effect on teachers
Bu çalışmada, Giresun ilinde görevlerini yapan lise öğretmenlerin, mesleklerinden haz alıp almamalarına sebep olan etkenler incelenmeye çalışılmıştır. Veriler binary (ikili) durumda olduğu için çalışma lojistik regresyon analizi (logit) yardımıyla sonuçlandırılmıştır. Yapılan analiz sonucunda öğretmenlerin mesleklerinden haz almamalarını etkileyen faktörlerin başında, öğretmenin kendini sürekli yenileme isteğinin olması faktörünün olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, farklı meslekler için mesleki tatmini azaltan birçok değişkenin öğretmenler için önemli bir etkiye sahip olmadığı da fark edilmiştir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2015


Makalenin Yazarları
Mustafa ÖZKAN
Hüdaverdi BİRCAN