Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üstün yetenekli öğrencilere genel bir bakış: öğretmen değerlendirmesi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
519
DOI :
Özet Türkçe :

Yapılan çalışmanın amacı Türkiye’deki ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerle ilgili bilgi düzeylerinin ve düşüncelerinin tespit edilmesidir. Çalışmada öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerle ilgili bilgi düzeylerinin tespitinde araştırmacılar tarafından geliştirilen bir bilgi edinme formu kullanılmıştır. Bu form 139 ilkokul ve ortaokul öğretmeni tarafından cevaplanmıştır. Toplanan veriler ışığında elde edilen sonuçlar analiz edilmiştir. Neticede öğretmenlerin üstün yetenekli çocuklara yönelik uygulanan modeller ve programlardan haberdar olmadıkları, üstün yetenekli çocuklarla ilgili bilgilerinin yetersiz olduğunu düşündükleri, üstün yetenekli bir çocukla karşılaşmaları durumunda nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini bilmedikleri, üstün yetenekli çocuklarla ilgilenen kurumlardan haberdar olmadıkları ve üstün yetenekli çocuklarla ilgili bir hizmet içi eğitimin gerekliliğine inandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study was the determination of knowledge level and thoughts of primary and secondary school teachers concerning gifted students. In the study for gathering data, a form developed by researchers was used. This form was answered by 139 primary and secondary school teachers. The obtained results in view of the data were analyzed. The conclusions obtained are as follows: Teachers don’t know anything about models and programs used for gifted students. They think that the knowledge of themselves about gifted students is insufficient. When they met a gifted student, they don’t know what kind of a line they should take. They don’t know the institutions interested in gifted students and they believe the necessity of in-service training concerning gifted students.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :