Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı : 3 Sayfalar 479 - 488 2017-11-28
The Mediating Role of Organizational Justice in the Effect of Organizational Health on Job Satisfaction and Alienation Levels of Employees
Örgütsel Sağlığın Çalışanların İş Tatmini ve Yabancılaşma Düzeyine Etkisinde Örgütsel Adaletin Aracı Rolü
Fatma Nur TUĞAL,Yunus TOPSAKAL,Esengül İPLİK
13 261

Anahtar Kelimeler

Adams, J.S. (1965). Inequity in Social Exchange. Berkowitz, L. (Ed.). Advances in Experimental Social Psychology (ss. 267-299). New York: Academic Press.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 28 Kasım 2017
Bölüm MAKALE
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Kasım 2017


Makalenin Yazarları
Fatma Nur TUĞAL
Yunus TOPSAKAL
Esengül İPLİK