Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The power sources that principals handle in school administration

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Leadership is a power relationship that exists between leaders or followers in organization and a process which involves utilising power to influence others’ behaviors to meet the organizational goals. Leadership seems to be seen as a vehicle with which to exercise power over others to achieve the organisational success. Power has been numerously classified according to power holders in literature. It sometimes referred to different concept but usually includes similar characteristics of leader and member. Significiance of effective leadership to motivate teachers have been studied for a long time, in this respect, it is important to define and map to principals’ power sources in school administrtation. The purpose of the study is to determine in which power source(s) that of expert, coercive, reward, referent, informational, legitimate power of reciprocity and legitimate power of dependence that principals handle most in the public elementary and high schools. The test score of teachers and principals in terms of harsh and soft power bases generally differ significiantly. It is viewed that soft power bases are more often applied in schools than harsh bases and principals’ statements of power usage in schools appeared higher than those of teachers.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Örgütsel davranışlar güç ilişkilerine göre şekillenmekte ve bütün sosyal ilişkiler bir çeşit güç ilişkisini yansıtmaktadır. Gücü kullanan kişinin tarzına, çalışanlarla olan iletişim biçimine ve örgüt iklimine göre farklı sınıflandırmalara ayrılan güç konusu, genel anlamda karizmatik, yasal ve geleneksel güç türleri şeklinde alt kategorilere ayrılabildiği gibi daha ayrıntılı olarak ödül, zorlayıcı, yasal, karizmatik, uzmanlık ve bilgi güç türleri şeklinde sınıflandırmalara da tabi tutulmuştur. Okul müdürlerinin yönetimde kullandıkları güç türlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak öğretmen görüşleri analiz edilmiş ve değişkenlere göre yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre hem öğretmenler hem de okul müdürleri okul yönetiminde en fazla bağlılık, uzmanlık ve bilgi güç türlerinin kullanıldığını ifade etmekte; en az başvurulan güçtürleri olarak ise ödül, zorlayıcı ve karizmatik güç türleri gösterilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :