Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Televizyon’un ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin meslek seçimiyle ilgili algılarına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi1
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, televizyonun 7. sınıf öğrencilerinin meslek tercihlerine etkisi
araştırılmıştır. Çalışmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin meslek gelişimi
sürecinde; meslek seçimleriyle ilgili aldıkları kararların, televizyon izleme alışkanlıkları
ile arasındaki ilişkiyi incelemek ve değerlendirmektir. Araştırmada; veri toplama
sürecinde bireysel görüşme tekniği kullanılmıştır. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
bağlı üç ilköğretim okulundan öğrenciler araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.
Araştırmaya katılan okulların seçilmesinde alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyden
gelen öğrencilerin bulunması bir ölçüt olarak belirlenmiştir. Araştırmaya toplam 52
öğrenci katılmıştır. Katılımcı öğrencilerin % 44’ünü (n=23) kız, %56’sını (n=27) ise
erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde elde edilen verilerin analizi
sonrası ortaya çıkan bulgulardan hareket ederek, televizyonun ilköğretim ikinci kadem7. sınıf öğrencilerinin meslekleri tanıma ve seçmeyle ilgili algıları üzerinde bir etkisinin olduğu söylenebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, the role of television on the effect of occupational preferences
was examined. In addition, 7th grade students’ career development process, their
decisions about career choices as well as the relationship between television watching
habits was examined and evaluated. In data collection, individual interviews were used
in three public elementary school’s students. Participants come from different socio
economic backgrounds including lower, middle and upper socio-economic levels. A total
of 52 students participated in the study including 44% females (n=23) and 56% males
(n=27). The results of the study indicate that television has an effect on the occupational preferences of 7th grade students in Turkish public schools.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :