Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler dersinde sorumluluk değerinin kazandırılmasına ilişkin veli görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Namık Kemal İlköğretim Okulu1
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 4.sınıfta okuyan öğrencilerin velilerinin Sosyal Bilgiler dersinde sorumluluk değerinin kazandırılmasına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın verileri nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırma 2010–2011 öğretim yılında Eskişehir Namık Kemal İlköğretim Okulu 4.sınıfta okuyan öğrencilerin velilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 24 öğrenci velisi katılmıştır.
Araştırma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde betimsel çözümleme tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğrenci velilerinin büyük çoğunluğu Sosyal Bilgiler dersinde sorumluluk değerinin kazandırılmasını yeterli görmemektedir. Öğrenci velilerinin tamamına yakını öğrencilere kapasiteleri ölçüsünde sorumluluklar verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. Öğrenci velilerinin tamamına yakını çocuğunu öğretmenin verdiği görevleri yerine getirmesi konusunda sözlü uyardığını belirtmiştir. Öğrenci velilerinin büyük çoğunluğu, öğretmenin uyarılarını velinin dikkate alması gerektiğini belirtmiştir. Öğrenci velilerinin büyük çoğunluğu sorumluluk almada çevrenin etkisinin önemli olduğu yönünde görüş bildirmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to bring 4th -grade-students’ parents view on getting the value of responsibility in Social Studies course. The research data was collected through semi-structured interview technique within the framework of Qualitative research approach . The research took place with the participation of parents of 4th grade students in Namık Kemal Primary School in Eskisehir in 2010-2011 Education Year. Parents of 24 students have participated in the survey.
The research is solved by using the technique of descriptive analysis within the framework of a qualitative research approach. According to research findings, the majority of students’ parents think that getting the value of responsibility is not enough. Almost all of the students’ parents mentioned that students should be given responsibilities to the extent of their capacity. Almost all parents of students mentioned that they verbally warned their children to fulfill the tasks given by the teacher. The majority of students’ parents mentioned that parents must take into account of teacher’s warnings. The majority of parents expressed the opinion that the environment is significant for the students in taking responsibility

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :