Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı : 3 Sayfalar 587 - 598 2017-11-28
ARAPÇA EL- TAKISININ TÜRKÇEDEKİ KULLANIMI ÜZERİNE NOTLAR
Hüseyin Yıldız
26 261

Öz Türk boylarının XI. yüzyılda batıya göç etmeleri, Türkçenin Yakın ve Orta Doğudaki dillerle münasebetini artırmış, buna bağlı olarak da pek çok Arapça, Farsça ve Rumca kelimelerin Türkçeye alıntılanmasına zemin hazırlamıştır. Bu zeminin hazırlanmasında Türklerin İslamiyete geçişinin katkısı vardır. Türkçe, komşu dillerden bölgeye özgü kültür kelimeleri ve dinî literatürün yanısıra bazı ekleri de bünyesine alarak Türkçenin bir unsuru gibi kabul etmiştir. Ancak Türkçenin bünyesine aldığı bu ekler, genelleşmemiş ve birkaç örnekte sınırlı kalmıştır. Örnek olarak geliş-ât ve gidiş-ât kelimelerindeki –ât eki ile alkol ve elveda kelimelerindeki el- takısı verilebilir. Bu iki örnekle sınırlı olmayan el- takısı Türkçede farklı şekillerde de görünebilmekte olup, bu çalışma el- takısının Türkçedeki bu görünümlerini ortaya koymayı ve analiz etmeyi hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler

Arapça, Türkçe, belirlilik, el- takısı, dil ilişkileri, metanaliz
Chantrell, G. (2004). The Oxford Dictionary of Word Histories. Oxford: Oxford University Press.
Birincil Dil
Konular Dil Bilim
Yayımlanma Tarihi 28 Kasım 2017
Bölüm MAKALE
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Kasım 2017


Makalenin Yazarları
Hüseyin Yıldız
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.