Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Seviye belirleme sınavı (sbs): öğrenci tükenmişliğinin muhtemel bir yordayıcısı mı?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
GÖKHAN BAŞ1
Görüntülenme :
605
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavına (SBS) girme durumlarının tükenmişlik algıları üzerindeki yordama gücünü incelemektir. Çalışma, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Niğde il merkezinde bulunan toplam 11 ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, random olarak seçilen, toplam 394 ilköğretim öğrencisi katılmış olup; araştırmada “genel tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın amacına dayalı olarak, çoklu regresyon analizi test tekniği kullanılmıştır. Çalışmada veri toplamak için “Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu” ve “Demografik Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmadaki istatistik analizler SPSS 17.0 ile yapılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, Seviye Belirleme Sınavına (SBS) girme değişkeninin tükenmişliğin tüm boyutlarını anlamlı bir şekilde yordadığı saptanmıştır. Bir diğer taraftan, araştırmada öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavına (SBS) hazırlık olması için gittikleri dershane/aldıkları özel ders değişkeninin tükenmişliğin tüm boyutlarını anlamlı bir şekilde yordadığı bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to analyse the prediction level of Level Determination Examination on elementary students’ burnout perceptions. The study was carried out in the city centre of Nigde from 11 elementary schools in 2010-2011 academic years. Totally 394 elementary school students selected randomly participated in the study. The “general survey method” was adopted in the research. In accordance with the purpose of the study, multiple regression analysis was employed in the study in order to examine the data obtained. “Maslach Burnout Inventory-Student Form” and “Demographics Information Form” were used in order to collect data for the study. For the statistical analyses SPSS 17.0 was used. According to findings of the study, it was found out that Level Determination Examination variable was a significant predictor of student burnout in all dimensions. On the other hand, it was also found out that extra courses that students take out of school variable was a significant predictor of student burnout in all dimensions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :