Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı : 3 Sayfalar 463 - 477 2017-11-28
Demokrat Parti Döneminde Ağrı’da İdari Alanda Yapılan Düzenlemeler (1950-1960)
Fatih Özçelik,Bilal Tunç
19 261

Öz ÖzetTürkiye’de 1950 ile 1960 arasındaki devreye Demokrat Parti dönemi denilmektedir ve bu dönemde ülke genelinde başta ekonomi, siyasi ve idari alanlarda olmak üzere birçok değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu çalışmalar içerisinde idari alanda yapılan düzenlemeler en başta gelmektedir. Bu bağlamda, çalışmamızda Demokrat Parti döneminde Ağrı ilinde idari alandaki düzenlemeler teferruatlı bir biçimde ele alınmıştır. Bu çalışmadaki temel amaç, Ağrı’da hem Demokrat Parti öncesi hem de Demokrat Parti döneminde idari alandaki düzenlemeleri göstererek aradaki farkları ve benzerlikleri ortaya çıkarmaktır. Bu yolla adı geçen dönemde Ağrı’da il, ilçe ve köylerin genelinde ciddi idari düzenlemelerin olduğu belgelerle kanıtlanmaktadır. Yeni ilçe, nahiye, köy ve mahallelerin oluşturulması, bazı mahallelerin köy statüsüne getirilmesi ve nüfus değişimlerine bağlı bazı köylerin de mahalleye dönüştürülme nedenleri belgeler ve kanunlar ışığında analiz edilmektedir. Bilhassa 1958’den sonra Ağrı’da birçok yerleşim yerinin adının değiştirilmesi ve yerlerine yeni adların verilmesinin nedenleri tarihsel ve bilimsel bir çerçeve içerisinde ele alınmaktadır. Bu kapsamda makale, başta Başbakanlık Cumhuriyet Arşivleri, Resmi gazete ve Türk İstatistik Kurumu verileri olmak üzere; araştırma ve inceleme eserlerden istifade edilerek hazırlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Ağrı, İdari, İlçe, Köy, Mahalle.SummaryAğrı, which one of the important cities of Anatolia geography some changes and regulations were made in the administrative area after the publication of the Republic. Ağrı was was a Sanjak in the the Ottoman period and called Bayazıt, and the province which received the name of Ağrı in 1927 especially in the Democratic Party period a large number of administrative arrangements were made. At the beginning of this aragment are two new district. These two new districts are Hamur and Taşlıçay. Thus the number of districts of Ağrı increased to 6. The previous districts were: Diyadin, Dogubayazit, Eleskirt, Merkez, Patnos and Tutak. The situation with new districts is as follows: Diyadin, Dogubayazit, Eleskirt, Merkez, Patnos, Tutak, Hamur and Taslıcay.As is clearly explained in the text  that the period, which is between1950 and 1960 in Turkey is called Democratic Party period and during this period  many changes, which primarily in the economic, political and administrative spheres  and edits were made throughout the country. The regulations that were  made in the administrative area are among the most important ones. In this context, it has been handled  administrative arrangements in the province of Agri during the Democratic Party era in this essay  in an elaborate way. Many changes were made in the administrative area of Agri During the Democratic Party period (1950-1960). Other changes were made in this period apart from the new district and village arrangement. At the beginning of these are the following changes: Numerous village names were changed under the law. Thus, the names of many villages were translated into Turkish. Under this amendment, 374 village names were changed. This situation and developments proves that there are many regulations in the administrative area in Ağrı in Democratic Party era. These changes were not limited to new districts and province. As is clearly stated in the work that a lot of settlements are given new names and the map of Ağrı was made.As stated explicitly above, that, the main purpose of this study, to reveal the differences and similarities both before the Democratic Party and during the Democratic Party era in Agri by showing the regulations in the administrative area. It is proved that there are serious administrative regulations across towns and villages in the mentioned period in Ağrı with this way. The creation of new districts, townships, villages and neighborhoods, were beenbringing some neighborhoods to the village status depending on population changes and the reasons why some villagers are converted into neighborhoods are analyzed in the light of documents and laws.  As stated explicitly above, that the changing the name of many settlements in Ağrı and reasons for giving new names to places their especially after 1958 are handled in a historical and scientific framework.This work was created mainly archive records, Official Gazette and TSI data and by research and investigation works.

Anahtar Kelimeler

Ağrı, İdari, İlçe, Köy
Kaynakça
Birincil Dil
Konular Tarih
Yayımlanma Tarihi 28 Kasım 2017
Bölüm MAKALE
Yazarlar Orcid : 0000-0002-7564-7365Yazar: Fatih Özçelik Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-5361-8494Yazar: Bilal Tunç Kurum: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Kasım 2017


Makalenin Yazarları
Fatih Özçelik
Bilal Tunç