Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kişisel sorumluluk bağlamında kariyer seçimini etkileyen sosyal psikolojik faktörler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzün küreselleşmiş dünyasında, bireylerin ayakta durabilme ve diğer bireylerle rekabet edebilme güçleri, sahip oldukları kaynakları en verimli ve en etkin biçimde kullanabilme becerilerine bağlıdır. Çalışanların, son yıllarda, işletmelerin en değerli kaynağı olduğunun anlaşılması, örgütlerin, insana ve onun yönetimine verdikleri önemin artmasına neden olmuştur. Bu durum işgörenlerin daha verimli çalışmalarına neden olacak en önemli etmenlerden biri olan iş isteklendirmesi ile ilgili araştırmaları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmamızda da günümüz insan kaynakları yönetiminin en önemli görevlerinden biri olan kariyer geliştirmenin işgören isteklendirilmesi üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Bu maksatla ilgili literatür çerçevesinde, öncelikle kişisel sorumluluk ve kariyer seçimi faaliyetlerinin kariyer geliştirmeyi nasıl etkilediği araştırılmış, devamında kariyer gelişiminin bireylerin iş tatmini ve isteklendirilmesi üzerine olan etkisi incelenmiştir.

Özet İngilizce :

In a global world, the power of surviving and competing with other persons is related to use the resources productively and effectively. In recent years, the description of workers as the most valuable resource leads organizations to raise the given importance to human and human management. So, this situation brought the work motivation researches which cause people to work more productive. In this research, the effect of career management to worker motivation was examined as the most important duty of human resource management. In this purpose, first of all, how the activities of personal responsibility and career choice influence on career development was investigated. Then, the effects of career development on people’ job satisfaction and motivation was examined. This study conludes with recommendations for further reseach and practice.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :