Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kırsal bölgelerde öğrenim gören öğrencilerin matematiğe ilişkin algılarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1, Uşak Üniversitesi2
Görüntülenme :
466
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacını, kırsal bölgelerdeki ilköğretim sekizinci sınıf
öğrencilerinin matematik algılarının değerlendirmesi oluşturmuştur. Araştırmada tarama
modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Eskişehir il ve ilçe merkezleri dışında kalan
kırsal olarak tanımlanan yerleşim yerlerindeki 2008-2009 öğretim yılında ilköğretim
okullarında öğrenim gören toplam 613 ilköğretim 8. sınıf öğrencisi oluşturmuştur.
Araştırmanın örneklem grubu tesadüfî örnekleme yöntemi ile belirlenen 379 ilköğretim
8. sınıf öğrencisinden oluşmuştur. Veriler araştırma kapsamında geliştirilen Matematik
Algısı Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen bulguların çözümlenmesinde
t-testi ve ANOVA analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlara
göre; öğrencilerin bütün boyutlarda matematiğe karşı olumlu algılara sahip olduğu
saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study was to evaluate the mathematics perception of the students in rural communities. The study was performed as a descriptive study. The sample consists of 379 8th grade students from 16 primary schools located in the territory of 5 districts, which are determined according to random sampling methodology to evaluate mathematics perception of 8th grade students educated in rural communities. Data was collected through Mathematics Perception Scale developed during the study. Data were analyzed with SPSS 13 package program by using independent sample t-test and ANOVA. As the result of the study, it has been found that students have positive perception towards mathematics.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :