Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi öğrenme ve öğretme ortamına yönelik düşünceleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi öğrenme ve öğretme ortamına yönelik düşüncelerini tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 4,5,6,7,8. sınıfta öğrenim gören toplam 201 ilköğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerden öğrenme ve öğretme ortamını tanımlamaları istenmiş ve açık uçlu sorulardan oluşan bir nitel veri kaynağı kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerden fen ve teknoloji öğrenme ve öğretme ortamlarını çizimle anlatmaları istenmiştir. Veriler nitel ve nicel veri analizleriyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda, öğrenciler öğretmeni bilgiyi aktaran rolünde gördüklerini ve öğretmenlerin geleneksel öğretim yöntemlerini kullandıklarını ifade etmişlerdir. Kendilerini ise sınıf ortamında pasif olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca fen dersinde etkinliklerin eğlenceli olduğu, değerlendirmede geleneksel yöntemler kullanıldığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine primary school students’ opinions about learning and teaching environments. Qualitative research method was used in study. The sample of the research includes 201 primary school students who are studying in class of 4, 5, 6, 7, 8. The students defined learning and teaching environments with qualitative data source that includes open ended questions. Also the students were asked to report science and technology courses’s learning and teaching environments by drawing. Datas were analyzed by using quantitative and qualitative analyzes. According to the findings of the research, the students consider their teachers’ role that transfer knowledge and declare the teachers who use traditional teaching methods. The students consider themselves as passive in classroom environment. Also it was determined that science and technology lessons’s activities are enjoyable and teachers use traditional methods by evaluating them.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :