Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Effects of recess on children’s cognitive, social and physical development

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Colorado State University1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study is to show teachers, principals, and parents the need for recess in elementary schools, to report benefits of recess, to explain effects of recess on children’s cognitive, social, and physical development, and to break down misconceptions about recess through a slide show presentation. In this research, an elementary school in Denver, Colorado was chosen as presentation site because of convenience and accessibility. The presentation included information about co arguments of the role of recess in schools, eliminating recess in U.S. schools, the scientific theories of the role and benefit and effects of recess on children’s cognitive, social, and physical development. Following presentation, the survey questions were passed out to teachers to get feedback about the presentation overall, and their ideas about recess system. According to survey results, teachers understood the educational and social value of recess and they recognize the effects of recess on children’s cognitive, social, and physical development. They also appreciated that children need opportunities to play, to do physical activity, to burn off stored energy, to interact with peers, and to fresh their mind regarding survey results. However, since the principal is the primary decision-maker about the recess system in that school, and since principal and teachers are pushed for more academic time because of standardized test and school accountability teachers would not able to provide frequent recess for the children in this school as indicated in survey and orally told. On the other hand, teachers consider using alternative recess breaks that were proposed in the presentation according to survey results.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı slayt gösterisi sunum yolu ile, okullarda çocukların teneffüse ihtiyacı olduğunu öğretmenlere, okul müdürlerine ve velilere göstermek, tenefüsün çocukların bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimi üzerindeki etkilerini açıklamak, tenefüsün yararlarını rapor etmek, ve teneffüs hakkındaki hakkında yanlış kanıları yıkmaktır. Bu araştırmada, ABD’de Colorado eyaletindeki bir ilkokulu kolaylığı ve erişilebilirliği nedeniyle tanıtım alanı olarak seçildi. Sunum tenefüsün okullardaki rolü üzerine karşıt tartışmaları, Amerikadaki okullarda tenefüsün elimine edilmesi, tenefüsün çocukların bilişsel, sosyal, ve fiziksel gelişimlerine etkilerinin rolü ve yararları hakkındaki bilimsel teorileri içerir. Sunumun ardından, anket soruları tenefüs sistemi hakkında öğretmenlerin fikirlerini ve sunum hakkında görüşlerini almak için öğretmenlere dağıtıldı. Anket sonuçlarına göre, öğretmenler tenefüsün eğitim ve sosyal değerini kavramış ve tenefüsün çocukların bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimi üzerindeki etkilerini tanımıştır. Öğretmenler aynı zamanda çocukların oyun oynamak için, fiziksel aktivitede bulunmak için, depolanan enerji yakmak için ve yaşıtları ile etkileşim içinde olmak için olanaklar verilmesi gerektiğini anket sonuçları ile vurgulamıştır. Ancak, okul müdürleri okuldaki teneffüs sistemi hakkında asıl birincil karar mercii olmasına rağmen okul müdürleri ve öğretmenler standart test ve okul hesapverbilirliği yüzünden daha çok akademik öğretime zaman ayırmaya zorlandığı için öğretmenler okulda öğrenciler için daha sık teneffüs imkanı sağlayamadıklarını sözle belirtmiş ve anket sonuçlarıda bunu göstermiştir. Ayrıca, öğretmenler anket sonuçlarına göre sunumda önerilen alternatif teneffüsleri uygulamayı düşündüklerini anket sonuçları ortaya koymuştur.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :