Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din eğitiminde öğrenmeyi etkileyen bazı etmenler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gülpınar İlköğretim Okulu1
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Son çeyrek yüzyılda, teorisyenleri öğrenme üzerinde daha çok durmakta, öğrenme teorileri konusunda daha fazla araştırma yapılmakta, eğitimciler de öğrenciyi ve onun faaliyeti olan öğrenmeyi merkeze almanın önemi üzerinde durmaktadırlar. Bu durum öğrenme alanı ne olursa olsun öğrenmeyi gerçekleştiren öğrenciyi ve öğrenme ortamını daha fazla tanımayı gerektirmektedir. Bu makalede, din eğitimi özel alanında öğrenmeyi etkileyen etmenlerden öğrenen ile ilgili olanları ele almıştır. Öncelikle öğrenme kavramı ve din eğitiminde öğrenmenin ne anlama geldiği üzerinde durulmuştur. Öğrenen ile ilgili faktörler olarak bilişsel ve duyuşsal giriş bilgileri, zekâ ve yetenek kapasitesi, ön bilgiler, dolaylı öğrenme kapasitesi, öğrenme biçimi ve algılama kapasitesi, öğrenme stil ve stratejileri, öz düzenleme kapasitesi, öz yeterlik algısı, bireysel farklılıklar, hazırbulunuşluk düzeyi, motivasyon, aktarım, dikkat ve yaş durumları ile ilgili bilgiler din eğitimi ve öğretimi açısından yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

In the last quarter century, educational theorists put more emphasis on learning, academics do more research on the learning theories, and educators put emphasis on the student and the importance of taking him to the learning center which is his activity. This case requires recognizing the student -who performs learning- and learning environment regardless of learning field. This study is also learning about factors affecting learning in the field of special religious education-related ones. First, it is emphasized that the concept of learning and what it means to learn in religion education. As factors related to learning; cognitive and affective input information, capacity of intelligence and ability, preliminary information, indirect learning capacity, learning format and detection capability, learning styles and strategies, self-regulatory capacity, self-efficacy, individual differences, readiness level, motivation, transfer, attention to the age and status information is interpreted in terms of religion, education and training.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :