Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilim ve sanat merkezlerine devam eden üstün yetenekli öğrencilerin fen tutumlarının incelenmesi: denizli bilsem örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi1
Görüntülenme :
517
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Denizli Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) devam eden üstün yetenekli öğrencilerin fen tutumlarının; öğrencilerin cinsiyeti, öğrenme stilleri ve ailelerinin eğitim düzeyi gibi değişkenlere bağlı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Denizli Bilsem devam eden 34 ilköğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin fene karşı tutumları belirlemek için Köse (2004) tarafından geliştirilen “Fen Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, frekans, yüzde ve aritmetik ortalamalar için Mann-Whitney U ve varyans analizlerinde Kruskal Wallis H analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçları öğrencilerin fene karşı tutumlarının cinsiyet, öğrenme stili ve aile eğitim düzeyine göre farklılık göstermektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to examine the attitudes of primary students that study at gifted students’ school (BİLSEM). A total of 34 primary school students participated in the research in Denizli BİLSEM schools in 2010-2011 academic year. As data gathering tool “Science Attitude Scale” developed by Köse (2004) was used in the study in the form of survey model. In data analysis phase, frequency, percentage, arithmetic mean, Mann-Whitney U and one way variance analysis Kruskal Wallis H were used. According to the results of the study, gifted students have positive attitudes towards sciencet. Another result indicated that gifted students’ attitudes towards science showed significant differences according to “gender” “learning style” and education levels of the parents variants.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :