Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beden eğitimi ve spor yoluyla değerler eğitimi

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi1
Görüntülenme :
784
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumsal olarak değerler, toplum tarafından en iyi, en doğru ve en faydalı olduğu kabul edilen genelleştirilmiş davranış prensipleridir. Her gün tecrübe ettiğimiz gerçekliğin önemli bir parçasıdırlar ve bu açıdan yaşamımızı derinden etkilerler.
Toplumsal yapıyı değerlendirme açısından değerler ele alındığında, toplumsal yapıyı teşkil eden temel kurumların, hepsinin kendine ait değerler içerdiği görülmektedir. Bu kurumlar (aile, eğitim, din,siyaset, ekonomi, spor vb) değerlerin benimsenmesinde, yaşatılmasında ve yaygınlaştırılmasında önemli rol üstlenirler.
Değerlerdeki değişim günümüzde her konuda sıklıkla dile getirilen bir konudur. Artık bir endrüstri olarak nitelenen ve ekonomik bir pazar olarak kabul edilen spor da bu değişimden payını almakta, zaman zaman özünden uzaklaşmış olaylara sahne olmaktadır. Sahada, sokakta, tribünlerde şahit olduğumuz şiddet görüntüleri, her gün bir yenisine şahit olduğumuz şike haberleri, doping tespitlerine bağlı olarak kaybedilen madalyalar ve spordan men cezaları giderek çoğalmaktadır.
Ülkemizde beden eğitimi ve sporun fiziksel , zihinsel ve bilişsel yararlarını ortaya koyan bir çok çalışma bulunmakla birlikte , beden eğitimi ve spor yoluyla değerler eğitimi konusundaki literatür sınırlıdır. Araştırmanın konusu spor yoluyla kazanılan değerlerin ihtiyacımız olan ve korumamız gereken toplumsal değerlerle benzerliğinden hareketle, eğitim süreci içerisinde beden eğitimi ve spor aktivitelerinin önemini belirlemek ve eğitim sürecinde doğru ve etkin kullanımı yoluyla sağlanabilecek kazanımlara dikkat çekmektir.
Giriş bölümünde konu ile ilgili kavramsal çerçeve yer almaktadır. Tartışma ve sonuç bölümünde ise ortak bir değerlendirme ile yapılan özetlemeden yola çıkarak öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Morals are generalized behavioral principles accepted by the society as the best, most appropriate, and most beneficial. They are important parts of the reality we experience every day and consequently affect our lives deeply. Considering the morals in terms of evaluating the social structure, it can be seen that basic institutions constituting the social structure all have their own morals. These institutions (family, education, religion, politics, economy, sports etc.) play a role in adoption, maintenance and spread of the morals. The change in morals is a matter frequently mentioned in every subject. Sports described as an industry and accepted as a market economy have been affected by this change, and witnessed events contradicting its nature from time to time. The violence that we see in the sports fields, the stands and the streets, the match-fixing allegations that we hear every day, the loss of medals because of doping findings and life-time penalties increase constantly. Although there are a lot of studies showing the physical, mental and cognitive benefits of physical education and sports, the literature on morals education through physical education and sports is restricted. Considering the similarity between the morals gained through sports and the social morals that we need to have and maintain, the aim of the study is to determine the importance of physical education and sports activities, and to draw attention to the gains that can be achieved by the appropriate and effective use of these activities in the educational process. The theoretical framework related to the subject is included in the introduction section. In the discussion and results sections, suggestions based on the summarizing of a common evaluation are presented.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :