Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı : 2 Sayfalar 157 - 166 2017-07-07
Reflectıon on Turkısh Press of Iz Tv's Understandıng as a Thematıc Broadcastıng Documentary Channel Example from Turkey
Türkiye’den Tematik Bir Belgesel Kanalı Örneği Olarak İz Tv’nin Yayın Anlayışının Basındaki Yansımaları
Burcu AKKAYA TELCİ,Serhat YETİMOVA
15 261

Anahtar Kelimeler

Acar, S. (2013, Mart 16). Bizimki gerçeğe dayalı eğlence. Milliyet: http://www.milliyet.com.tr/-bizimki-gercege-dayali-eglence /cumartesi/haberdetay/16.03.2013/1680965/default.htm adresinden alınmıştır.
Birincil Dil
Konular Sanat
Yayımlanma Tarihi 7 Temmuz 2017
Bölüm MAKALE
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Temmuz 2017


Makalenin Yazarları
Burcu AKKAYA TELCİ
Serhat YETİMOVA