Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi’nin öğrenci kayıtlarında esas alınmasına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi1 Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarına öğrenci kayıtları yapılırken Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin (ADNKS) esas alınmasının ortaya çıkardığı sonuçları ilköğretim okulu yöneticilerinin görüşlerine belirlemektir. Araştırma nitel bir durum çalışması olup katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde tematik analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman il merkezinde yer alan 8 ve Gaziantep il merkezinde yer alan 4 okul olmak üzere toplam 12 ilköğretim okulunun müdürleri oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgular, ilköğretim okullarına öğrenci kayıtları yapılırken bir yönetim bilgi sistemi olan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin (ADNKS) esas alınmasının okula ulaşım, akademik yapı, okul gelirleri, bürokrasi ve fırsat eşitliği temaları altında çeşitli olumlu ve olumsuz sonuçları ortaya koyduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to investigate elementary school administrators’ opinions on the effects and outcome of enrolling students in elementary schools through the Address-Based Population Register System. In this qualitative study, the maximum variation sampling method, a purposeful sampling approach, was utilized to select the participants. In order to analyze the data, the thematic analysis approach was used. The participants were 12 elementary school principals, 8 from Adıyaman and 4 from Gaziantep cities. The findings indicate that the school principals perceived that the Address-Based Population Register System contains both positive and negative aspects which were investigated under five different themes: transportation to the school, academic structure, school revenues, bureaucracy and equal opportunities.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :