Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Gelecek Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The constructivist approach in education

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe University, Ankara University1
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

In the world, which is constantly undergoing change and globalizing as a result of interaction, there is a need for individuals that comprehend and internalize innovations and development and also aware of his/her duty. With the increase of consumption in the developing world, having individuals acquire correct knowledge is not enough to keep up with the modern world. The individual synthesizing knowledge and then producing new knowledge rather consuming it has been set as an objective. In line with this, the duties of schools in society are changing with the changing world and in schools individuals are expected to produce knowledge rather than consume it. In the constructivist approach addressing all these requirements, having individuals think and comprehend more, be responsible for their own learning, and control their own behavior have been emphasized. According to the constructivist approach, learning is achieved through the establishment of correlations between previous knowledge in the mind and new knowledge and by internalizing new knowledge. In constructivist learning environment the roles and duties expected of teachers and students have also changed.

The purpose of this study is to introduce the constructivist approach, whose significance is ever increasing education today in a detailed manner. In this scope, knowledge was provided on the philosophical aspect of the constructivist approach, learning and teaching according to the constructivist approach, the roles and duties of teachers and students according to the constructivist approach, and the constructivist learning environment.

Özet İngilizce :

Sürekli bir değişim içinde bulunan ve etkileşim sonucunda küreselleşen dünyada, yenilikleri ve gelişmeyi kavrayan, içselleştirebilen, bunun yanında kendi üzerine düşen görevlerin de farkında olan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişen dünyada toplumların daha çok tüketmeye başlamasıyla birlikte, bireylerin doğru bilgilerle donatılması çağdaş dünyaya ayak uydurabilmek için yeterli değildir. Bireyin bilgiyi tüketmekten çok bilgiyi kendince sentezlemesi, yeni bilgiler üretmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda değişen dünya ile okulların da toplum içerisinde görevleri değişmekte, okullarda bireylerin bilgi tüketmelerinden çok bilgi üretmeleri beklenmektedir. Bütün bu gereksinimleri karşılayan yapılandırmacı yaklaşımda bireylerin daha çok düşünmeyi, anlamayı, kendi öğrenmelerinden sorumlu olmayı ve kendi davranışlarını kontrol etmeyi öğrenmeleri gerektiği vurgulanmaktadır.

Yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrenme, zihindeki önceki bilgiler ile yeni bilgiler arasında ilişki kurularak ve yeni bilginin özümsenmesi yolu ile gerçekleşir. Yapılandırmacı öğrenme ortamında ise öğretmenler ve öğrencilerden beklenen rol ve sorumluluklar da değişmiştir. Bu çalışmanın amacı, günümüzde eğitimde önemi daha da artan yapılandırmacı yaklaşımı ayrıntılı biçimde tanıtmaktır. Bu kapsamda yapılandırmacı yaklaşımın felsefi boyutu, yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrenme ve öğretme, yapılandırmacı yaklaşıma göre öğretmenler ile öğrencilerin rol ve sorumlulukları ve yapılandırmacı öğrenme ortamı konularında bilgiler sunulmuştur.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :