Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Gelecek Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Technology is our friend: using technology to teach english learning strategies

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kadir Has University1
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

This paper examines the implementation of technology enhanced learning which is based on digital resources and its benefits specifically in a reading course at an English prep school. The paper describes the findings that contribute to the impact of technology tailored teaching on students’ learning. Positive impacts are evident if the lesson is carefully planned, structured and integrated. In particular, it provides that there is a direct relationship between the way lessons are presented with the use of digital resources, and the progress students showed during a limited period of time. By no means, technology guarantees significant change in the students’ progress in learning English. This study employed a structured questionnaire, classroom observations, and student interviews to examine the impact of technology tailored teaching. The results indicated that as the level and length of time digital teaching increases, students’ attitudes towards the lessons show more positive results. The data collected in this study support the idea that technology combined with effective instruction can show positive results for students and teachers. However, although the data are promising, they are preliminary.

Özet İngilizce :

Bu makale, İngilizce hazırlık okulunda uygulanan okuma dersinde öğrenmeyi etkin kılmak ve arttırmak icin digital kaynakların kullanımının uygulanmasını ve faydalarını incelemektedir. Burada teknoloji kullanılarak yapılan derslerin, öğrencilerin öğrenmelerine katkısı ve etkileri gösterilmektedir. Eğer dersler dikkatlice planlanır, yapılandırılır ve uygulanırsa olumlu sonuçların gözlenmektedir. Derslerin dijital kaynaklar kullanılarak işlenmesi ile öğrencilerin kısıtlı bir zaman içerisinde ilerlemesinin doğrudan ilişkili olduğu gösterilmiştir. Şüphe yok ki; teknolojinin öğrencilerin İngilizce öğrenmesini kolaylaştırdığı ve çabuklaştırdığı açıktır. Bu çalışmada, teknoloji destekli öğrenimin etkilerini araştırmak için önceden hazırlanan bir anket, sınıf içi gözlemler ve öğrencilerle yapılan küçük söyleşiler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, digital öğrenme süresi ile öğrencilerin olumlu davranış değişikliği arasında doğru orantı olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgular teknoloji ile harmanlanmış bir dersin etkin bir şekilde işlenmesinin öğrenciler ve öğretmenler için olumlu sonuçlar gösterdiğini de desteklemiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgular gelecek vaadetmesine rağmen, yapılan araştırma sadece bir ön çalışmadır. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :