Cilt: 8 Sayı : 2
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNDARLIK DÜZEYLERİ VE KUR’AN’A YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE AMPRİK BİR ARAŞTIRMA (ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİ)
Yahya TURAN,Orhan İYİBİLGİN

1.4K 129

Öz Din, insan yaşantısının merkezinde yer alan, insanın duygu, düşünce ve davranışlarına yön veren ve insana dünya ve ahiret mutluluğunu kazandırmayı amaçlayan ilahi kanunlar bütünüdür. Dindarlık ise bu ilahi kanunun birey tarafından anlaşılması, yorumlanması, içselleştirilmesi sonucu oluşan bir vasıftır. Bu bağlamda insanların doğru dindarlık algıları oluşturması, dine yönelik doğru tutumlar kazanması, dinin amacına ulaşması anlamına gelecektir. Bunun için de kişilerin yeterli düzeyde doğru ve güvenilir dini bilgiler edinmesi, bu bilgileri içselleştirmesi ve kişiliğine mal etmesi gerekir. Bu süreçte edinilen dini bilginin kaynağı önem arz etmektedir.Alan araştırması yöntemiyle ele alınan bu araştırmanın amacı, insanların dindarlıklarına kaynaklık eden dini bilgilerini nereden ve nasıl öğrendiklerini, dini konuda bir soru veya sorunu olduğunda hangi kaynaklara müracaat ettiklerini, dindarlıklarının ve dinin temel kaynağı olan Kur’an’a yönelik algılarının ne düzeyde olduğunu, bu değişkenlere etki eden faktörlerin neler olduğunu, Kur’an, meal ve tefsir okumaya yönelik tutumlarının neler olduğunu tespit ve tasvir etmektir. Bizzat muhatabından elde edilen veriler üzerinde yapılan analizlerde, örneklemin dindarlık ve Kur’an’a ait ilgi düzeylerinin yüksek olduğu, gençlerin dini bilgileri ağırlıklı olarak ailesinden öğrendikleri, katılımcıların çoğunun Kur’an’ı Arapçasından okumayı bildiği, Kur’an okuma sıklığının yeterli düzeyde olduğu, Kur’an Kursuna gitme ve mezun olunan okulun Kur’an okuma davranışı üzerinde etkili faktörler olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, dindarlık, tutum, meal, tefsir, Kur'an'a yönelik İlgi

Kaynakça

Akseki, A. H. (1959). İslâm Dini: İtikat, İbadet ve Ahlak. Ankara: Diyanet İşleri Reisliği.
Yahya TURAN,Orhan İYİBİLGİN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.