Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Gelecek Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Professional problems of visual arts teachers appointed and not appointed: comparative content analysis

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara University1
Görüntülenme :
600
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Statement: The question of what types of problems are encountered by Visual Arts teachers during and after the appointment process constitutes the problem of this research.

Purpose of the Study: The purpose of the research is to determine what types of problems are encountered by Visual Arts teachers during and after the appointment process over the period of 2007-2012, and to compare the results with those of a previous research (for the period of 2000-2007) on the same topic conducted by the researcher in September 2007 (16th National Congress on Educational Sciences – Tokat).

Method: The data sources of the research are 249+249=498 messages sent by Visual Arts teachers to the online discussion forums at the web address “http://forum.memurlar.net” over the periods of 2000-2007 and 2007-2012. The messages were determined randomly, and evaluated in terms of the problems encountered by Visual Arts teachers through the technique of “categorical data analysis”.

Findings and Results: The number of problems and problem types are 342 and 13 respectively for the period of 2000-2007 while the number of problems and problem types are 370 and 19 respectively for the period of 2007-2012. No problem is determined in 32 out of 498 messages. The comparison of the data obtained from the messages sent over the periods of 2000-2007 and 2007-2012 show that the top problems have remained the same. It is determined that the percentages of some problem types have slightly decreased while those of the others have significantly increased. 13 problem types are identified for the period of 2000-2007 and it is seen that the problem types have become more diversified and six new problem types have emerged in the period of 2007-2012. 

Conclusions and Recommendations: The results of the research reveal that Visual Arts teachers encounter many problems during and after the appointment process. These problems may adversely affect their motivation and thus their professional efforts. The research provides information which can contribute to the regulation of policies and practices in appointment and assignment of teachers, the revision of the quality and quantity of teacher training programmes, and the formulation of legal regulations by the Ministry of National Education (MEB), the Student Selection and Placement Centre (ÖSYM), universities and the Government in communication with each other so as to ensure that more importance is attached to the Visual Arts course and teachers. It is suggested that the Government adopts a serious art education policy to resolve the problems and to provide a good art education at schools.

Özet İngilizce :

Problem Durumu: Görsel sanatlar öğretmenlerinin atanma sürecinde ya da mesleklerini yaparken ne tür sorunlar yaşadığı sorusu bu çalışmanın problemini oluşturmaktadır.

Araştırmanın Amacı: Çalışmanın amacı, 2007-2012 “Görsel Sanatlar” öğretmenlerinin atanma sürecinde ya da atandıktan sonra ne tür sorunlar yaşadığını ortaya koymak ve bu sonuçları, araştırmacının Eylül 2007 yılında (16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi-Tokat) aynı konu üzerinde (2000-2007 yılları için) yaptığı çalışmanın bulguları ve sonuçlarıyla karşılaştırmaktır.  

Yöntem: Tarama modeline dayalı bu çalışmanın veri kaynağını “2000-2007 ve 2007-2012 yılları arasında Görsel Sanatlar” öğretmenlerinin, “http://forum.memurlar.net” adlı internet adresindeki çevrimiçi tartışma forumlarına gönderdikleri 249+249=498 ileti oluşturmaktadır. İletiler random (rastgele) yöntemine göre belirlenmiş ve bu alanda çalışan ya da çalışmayı bekleyen öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar açısından içerik çözümleme yönteminin bir türü olan “kategorisel analiz” tekniğiyle değerlendirilmiştir. Çalışmada her bir iletinin içeriği okunarak mesleğe ilişkin ne tür sorunlardan söz edildiği “tema” olarak incelenmiştir. Daha sonra, bağlam birimi olarak seçilen “ileti”lerin içeriğine göre, ne tür mesleki sorun(lar)dan söz edildiğine ilişkin sıklık kayıtları tutularak “frekans analizi” yapılmıştır. 

Bulgular: 2000-2007 yılları arası için belirlenen sorun sayısı 342, sorun türü ise 13’tür. 2007-2012 yılları arası için sorun sayısı 370, sorun türü ise 19 olarak bulgulanmıştır. İncelenen 498 iletinin 32’sinde hiçbir soruna rastlanmamıştır. Görsel Sanatlar öğretmenlerinin 2000-2007 yılları arasında çevrimiçi tartışma forumlarına gönderdikleri iletilerin içerik çözümlemesine dayalı olarak belirlenen ve en sık yaşanan ilk üç sorun yüzdeleriyle birlikte sırasıyla; (1) Öğretmen Atama ve Görevlendirmelerdeki Yanlış Politikalar ve Haksız Uygulamalar (%55,6), (2) (Rol Çatışması) Diğer Alan Öğretmenleri Tarafından Görsel Sanatlar Dersi Açığının Doldurulması ve Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Alanı Dışındaki Derslere Girmeleri (%10,8), (3) Hükümet Tarafından Önemsenmeme (%8,2) sorunudur. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :