Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Gelecek Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Investigating science content and cognitive domain scores with regard to low - and high - performing schools in turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara University1
Görüntülenme :
429
DOI :
Özet Türkçe :

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) which is a project of IAE (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) was lastly conducted in 2011 and has drawn interest of many researchers with its fruitful data. 63 countries from all around the world participated TIMSS 2011 at fourth and eighth grade level. Turkey firstly participated this study in both fourth and eighth grade level at TIMSS 2011. Items in science achievement tests at both fourth and eighth grade levels in TIMSS are organized based on science content and cognitive domains. So, beside the average scores of the countries, TIMSS presents average scores with regard to science content and cognitive domains.Investigating the countries’ scores as a whole may trigger to overlook some detailed results which are very crucial for educational policy makers, school administrators, teachers, and students. In this study, school categories such as low-performing schools, medium-performing schools, and high performing schools were created to investigate Turkey’s results more deeply. IDB (International Database) Analyzer, which was developed by IAE for analyzing data from IEA’s large-scale assessments, was used to investigate the differences between low-performing schools, medium-performing schools, and high performing schools with regard to the students’ science content domain scores and their cognitive domain scores at both fourth and eighth grade levels in Turkey. In addition, the aforementioned school groups were examined with respect to the percentages of students who answered science items correctly.As a result of the analyses, it was found that in both fourth and eighth grade levels the earth science content domain scores relatively lower than the other domain scores for three categories of schools (low-, medium-, and high-performing school). In addition, surprisingly, the results revealed that fourth grade students’ average reasoning domain scores are higher than students’ both knowing and applying domain scores for three categories of schools. Moreover, the results revealed that even the students in high performing schools in Turkey have some difficulties to answer open-ended questions and reasoning items correctly at both fourth and eighth grade level in TIMSS 2011.

Özet İngilizce :

TIMSS (Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Çalışması) en son 2011 yılında gerçekleşmiş ve sağlamış olduğu veri seti ile dünyada birçok araştırmacının dikkatini çekmiş, IAE tarafından gerçekleştirilen bir çalışmadır. Dünya genelinde 63 ülkenin katıldığı bu çalışma dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Türkiye ilk defa bu çalışmaya hem dördüncü hem de sekizinci sınıf düzeyinde 2011 yılında katılmıştır. TIMSS fen başarısı testinde kullanılan sorular fen öğrenme alanlarına ve bilişsel alanlara göre geliştirilmektedir. Böylece ülkelerin ortalama puanları yanında TIMSS öğrenme alanlarında ve bilişsel alanlarda da puanlar üretilmektedir. Ülkelerin ortalama puanlarını bir bütün olarak incelemesi eğitim politikacıları, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler için çok önemli sonuçların gözden kaçmasına neden olabilir. Bu çalışmada, Türkiye'nin TIMSS'deki sonuçlarını daha kapsamlı incelemek için okullar alt, orta ve üst düzey okullar olmak üzere üçe ayrılmıştır. Ayrılan bu alt, orta ve üst düzey okulları, dördüncü ve sekizinci sınıf düzelerindeki öğrenme alanlarındaki ve bilişsel alanlardaki ortalama puanlarına göre incelemek ve farkları ortaya koymak için IAE nin geliştirmiş olduğu “IDB Analyzer” isimli bir program kullanılmıştır. Ayrıca belirtilen bu okullar soruları doğru cevaplayan öğrencilerin yüzdelerine göre de incelenmiştir. Sonuçlara göre, dördüncü ve sekizinci sınıf düzeylerinde yeryüzü bilimleri alt öğrenme alanındaki ortalama puanlar diğer öğrenme alanlarına göre üç okul düzeyinde de düşük bulunmuştur. Bununla beraber, dördüncü sınıf düzeyinde her üç düzey okullarda bulanan öğrencilerin akıl yürütme bilişsel alanındaki ortalama puanları diğer iki bilişsel alandaki ortalama puanlarına göre daha yüksek bulunmuştur. Son olarak sonuçlar, üst düzey okullarda bulunan öğrencilerin hem dördüncü sınıf hemde sekizinci sınıf düzeyinde açık uçlu soruları doğru yapmakta zorlandıklarını göstermektedir. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :