Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Gelecek Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Evaluation and analysis of the multimedia course books and their didactic parts

Yazar kurumları :
University of West Bohemia1
Görüntülenme :
414
DOI :
Özet Türkçe :

Development of new teaching methods corresponding with current findings and modern didactic means initiated emergence of new forms of the educational materials. Multimedia course book is one of the materials mentioned which encompasses wide range of interactive, multimedia and hypermedia components. In Czech Republic, many multimedia course books are being introduced to market and the teacher must decide which one to choose. Many various aspects must be taken into account in process of choosing a course book, e.g. technical parameters, didactic equipment, control or quality of its individual parts. In case of common paper course books, approved evaluation tools are known. Can these tools be used for electronic course books as well? If yes, under what conditions? Should not we approach the multimedia course books as common pedagogic software? The authors have been dealing with possibilities of evaluating the multimedia course books in practice as well as in theory and they present some of possible solutions. 

Özet İngilizce :

Günümüzdeki mevcut bulgular doğrultusunda yeni öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi sonucunda eğitim materyallerinde yeni formlar ortaya çıkmıştır. Multimedya ders kitapları da bu doğrultuda interaktif, multimedya ve hipermedya bileşenlerini kapsar. Çek Cumhuriyeti’nde bir çok multimedya ders kitabı tanıtılır ve öğretmenler bunlardan birini seçer. Multimedya ders kitabı seçme sürecinde teknik parametreler, öğretici materyaller, bölümlerin kontrolü ve kalitesi gibi pek çok boyut dikkate alınmalıdır. Basılı ders kitapları için onaylanmış pek çok değerlendirme araçları bilinmektedir. Acaba bu değerlendirme araçları elektronik kitaplar için de kullanılabilir mi? Eğer kullanılabilirse hangi koşullar altında kullanılması uygundur? Ortak pedagojik bir yazılım ile multimedya ders kitaplarına erişebilir miyiz? Yazarlar, multimedia ders kitaplarının hem teorik hem de uygulama boyutlarını değerlendirme olanaklarını incelemiş ve bazı önerileri sunmuştur. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :