Yıl 2016, Sayı : 69 Sayfalar 127 - 146 2016-01-01
The Relationship Between Concentration And Financial Fragility In Banking Sector:The Case Of Turkey (2007-2014)
Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma İle Finansal Kırılganlık Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (2007-2014)
Özge Korkmaz,Deniz Erer,Elif Erer
19 261

Determining of the effects of the concentration appearing in banking sector on financial fragility is extremely importance. In the theory, this relationship discusses within the frame of “competition-stability” and “competition-fragility”. The aim of this study is to determine which variables financial fragility in banking sector affects, and to present short-run and long-run effects of these variables and the effect of concentration on financial fragility with reference to the example of Turkey over the period of 2007:01-2014:09. In this regard, it is taken advantage of Pearson correlation matrix, panel classical regression equations and Holtz-Eakin causality analysis. It is infered from the casuality analysis performed that there is two-way interaction between concentration and financial fragility in Turksih banking sector.
Bankacılık sektöründe ortaya çıkan yoğunlaşmanın finansal kırılganlık üzerindeki etkisinin belirlenmesi ekonomi için oldukça önemlidir. Teoride bu ilişki “rekabet-istikrar” ve “rekabet- kırılganlık” görüşleri çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu çalışmada 2007:01-2014:09 dönemi için Türkiye örneği üzerinden hareketle, Türkiye’de faaliyet gösteren 19 banka için bankacılık sektöründe ortaya çıkan finansal kırılganlığı etkileyen değişkenlerin tespit edilmesi, bu değişkenlerin kısa ve uzun dönemdeki etkilerinin ortaya konulması, yoğunlaşmanın finansal kırılganlık üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve yoğunlaşma ile finansal kırılganlık arasındaki nedensel bağın varlığının araştırılması amaçlanmaktadır . Bu bağlamda Pearson Korelasyon matrisinden, Panel Klasik regresyon denklemlerinden ve Holtz-Eakin nedensellik analizinden faydalanılmıştır. Yapılan nedensellik analizi sonucunda, Türkiye için bankacılık sektöründe yoğunlaşma ile finansal kırılganlık arasında çift yönlü bir etkileşim olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2016


Makalenin Yazarları
Özge Korkmaz
Deniz Erer
Elif Erer
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.