Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2014 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Usability of annotated bibliography library application

Yazar kurumları :
Programcı, Ahmet Yesevi Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
608
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma “etkililik, verimlilik ve kullanıcı memnuniyeti” açısından web tabanlı açıklayıcı bibliyografi kütüphanesi uygulamasının kullanılabilirlik düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. Uygulama, literatür tarama sürecinde araştırmacıların yararlandığı kaynakları ve bu kaynaklara ilişkin görüşlerini kaydetmeleri amacıyla geliştirilmiştir. Çalışmada, uygulamanın etkililiğin ve verimliliğin ölçülmesinde veritabanı kayıtları, kullanıcı memnuniyetinin ölçülmesinde ise anket kullanılmıştır. 7 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre; kullanıcı memnuniyet düzeyi %83,14’tür. Araştırmacılar tarafından önceden belirlenen görevler arasında kullanıcılar 4. görevi (8.14 sn) en kısa, 6. görevi (329.17 sn) ise en uzun sürede tamamlamışlardır. Çalışmada, yalnızca bir kullanıcı 6. ve 7. görevleri tamamlayamamıştır. Sonuç olarak etkililik, verimlilik ve kullanıcı memnuniyeti açısından geliştirilen uygulama yüksek kullanılabilirlik düzeyindedir.

Özet İngilizce :

This study aims to measure the level of usability of the web-­‐based annotated bibliography library application in terms of "effectiveness, efficiency, and consumer satisfaction." The application has been developed to enable researchers to save the resources they use during the literature review process as well as their comments about these resources. Database records and surveys were used for measuring respectively the effectiveness and efficiency of the application and the consumer satisfaction. In this 7-­‐participant study, the rate of consumer satisfaction was found to be 83.14%. Of the tasks identified in advance by the researchers, the users completed the 4th task in the shortest time (8.14 s) and the 6th task in the longest time (329.17 s). Only one user failed to complete the 6th and 7th tasks. In conclusion, the application designed with effectiveness, efficiency and user satisfaction in mind has a high level of usability.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :