Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk öğretim üyelerinin elektronik kitap kullanim durum ve tercihleri

Yazar kurumları :
Karadeniz Technical University1
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

Bu anket çalışmasının amacı Türk öğretim üyelerinin elektronik kitap kullanma durum ve tercihlerini belirlemektir. Veri toplama aracı olarak Neiman Library tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılarak Türkçe’ye uyarlanan anket formu Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görev yapan öğretim üyelerine e-posta yoluyla gönderilmiştir. Verilerin analiz edilmesi ile genellenebilir sonuçlara ulaşılmıştır. Ekitaplar öğretim üyelerinin kullandığı elektronik kaynaklar içinde %74,8 oranıyla üçüncü sırada yer almaktadır. E-kitaplara erişimde en çok tercih edilen yol Google vb. arama motorlarıdır. Öğretim üyelerinin çoğunluğu kendilerine seçme şansı verilmesi halinde bir kitabı basılı formda okumayı tercih edeceği yönünde görüş bildirmiştir. E-kitap okuma tercihi içinde en öne çıkan ise hem ekrandan hem de basılı olarak okumak şeklindedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this survey study is to determine the electronic book usage and preferences of Turkish lecturers. A questionnaire prepared by Neiman Library was used as a data collection instrument. The questionnaire, which was adapted into Turkish by making validity and reliability studies, was sent by e-mail to lecturers working in different universities in Turkey. Generalizable results were gained after analyzing the data obtained from valid responses. E-books are ranked third (74.8%) among electronic resources used by lecturers use and they are mostly used for research purposes. The preferred method of accessing ebooks is via search-engines such as Google. Most of the lecturers stated that they would prefer reading a book in printed form, if given the option. What comes to the forefront in ebook reading preference is that lecturers read materials both from a monitor and in printed form (a combination of both media).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :