Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öz düzenlemeye dayalı karma öğrenimin öğrenci motivasyonuna etkisi

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
552
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, karma öğrenme ortamında öz düzenlemeye dayalı öğrenimin öğrencinin motivasyonu üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Rastgele seçilerek atanan, her biri 23 öğrenciden oluşan deney ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Deney grubu olarak alınan öğrenciler öz düzenlemeye dayalı karma öğrenme ortamında, kontrol grubu olarak alınan öğrenciler de geleneksel karma öğrenme ortamında dört hafta çalışmışlardır. Öz düzenlemeye dayalı karma öğrenme ve geleneksel karma öğrenme ortamında öğrenen öğrencilerin güdülenme ve öğrenme stratejilerinin alt boyutlarının ortalama puanlarında değişim olmasına rağmen, bu değişim anlamlı bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

This study is conducted in order to determine the effects of learning in blended learning based on self-­regulated, on students’ motivation and use of learning strategies. Of 23 students were assigned to experimental and control groups randomly. The students in the experimental groups worked in the blended learning environment based on the self-­regulated and the students in the control group worked in traditional blended learning in four weeks. Although there was change in the means of sub-­factors points of students’ motivation and learning strategies in blended learning based one self-­regulated and traditional blended learning environments, this change was not found as significant.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :