Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretim sistemleri geliştirilmesi sürecine bir bakış

Yazar kurumları :
Eğitim Fak. BÖTE Bölümü Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı öğretim sistemleri geliştirilmesi sürecini tartışmaktır. Öğretim tasarımı, algı ve öğrenme ile ilgili ilkelerin, sistematik bir şekilde öğretim ortamlarına uygulanmasıdır. Öğretim teknolojisi ise öğrenimi oluşturmak ve insan performansını arttırmak için kaynakların ve süreçlerin oluşturulması, kullanılması ve yönetilmesini içeren araştırma ve bir uygulama alanıdır. Öğretim tasarımının sistemik ve sistematik olarak gerçekleştirilmesi süreci ise öğretim sistemleri geliştirilmesi olarak adlandırılır. Bu süreç temelde analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme adımlarından oluşur. Öğretim sistemleri geliştirmenin temel yararı gereksinim duyulan öğretim amaçlı programların veya materyallerin etkin ve verimli olarak geliştirilmesini sağlamak ve tasarımcıdan bağımsız olarak programların tutarlılığını sağlamaktır.

Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to discuss the process of instructional systems development. Instructional design is an applied study field in which principles of learning are systematically applied to instructional environments. Conjunction with instructional design, instructional technology is a practical field of study and research area whose aim is to create, use, and manage the resources and processes to improve human learning. Instructional systems development is to apply the principles of instructional design to an instructional development. The principle benefit of instructional systems development process is to develop instructional programs effectively and efficiently and to ensure consistency of design activities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :