Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretim elemanlarının öğretim amaçlı internet kullanımına dair görüşleri

Yazar kurumları :
Doktora öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü1, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü2
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde çalışmakta olan öğretim elemanlarının öğretim amaçlı İnternet kullanımına dair görüşleri bir anket yolu ile araştırılmıştır. Çalışmaya 100 öğretim elemanı katılmıştır. Ankette öğretim elemanlarının öğretim amaçlı İnternet kullanımına dair görüşlerine yönelik ifadeler yer almıştır. Öğretim elemanlarının öğretim amaçlı İnternet kullanımına dair görüşlerinde ortalama bir sıklıkta "kararsızım" seçeneğini kullandıkları görülmüştür. Öğretim elemanlarının öğretim amaçlı İnternet kullanımına dair görüşleri cinsiyete göre değişmemektedir. Bölümlere göre bakıldığında ise, bölümler arası farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur. Ayrıca görüşler unvanlarına göre de anlamlı bir şekilde değişmemektedir.

Özet İngilizce :

In this study, the opinions of academicians employed in Gazi University Gazi Education Faculty during 2010-2011 Education-Education academic year about the İnternet usage for educational purposes are investigated by a survey. 100 academicians have been participated in the study. The survey includes statements regarding the opinions of the academicians regarding the İnternet usage for educational purposes. It is found out that on the average frequency, the academicians select “undecided” alternative for their opinions of İnternet usage for educational purposes. The opinions of the academicians regarding the İnternet usage for education purposes do not change due to gender. In the opinions according to the departments, it has been found out that interdepartmental variations were not meaningful. Besides, the opinions do not vary according to the titles of the academicians.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :