Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretim elemanların öğretim amaçlı internet kullanımları

Yazar kurumları :
Doktora öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü1, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü2
Görüntülenme :
533
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde çalışmakta olan öğretim elemanlarının öğretim amaçlı İnternet kullanımları araştırılmıştır. Modeli betimsel tarama olan bu çalışmaya 100 öğretim elemanı katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak geliştirilen bir anket kullanılmıştır. Ankette öğretim elemanlarının öğretim amaçlı internet kullanımlarına yönelik ifadeler yer almıştır. Öğretim elemanlarının öğretim amaçlı olarak interneti kullanımları ortalama bir sıklıkta olup bu konuda ankette çoğunlukla " bazen " seçeneğini işaretledikleri görülmüştür. Öğretim elemanlarının öğretim amaçlı internet kullanımları bölümlere göre değişmezken, unvanlarına göre ise anlamlı bir şekilde değişmektedir. Araştırma görevlisi öğretim elemanlarının, profesör ve doçent öğretim elemanlarına ve yardımcı doçent öğretim elemanlarına göre daha sıklıkla öğretim amaçlı olarak interneti kullandıkları görülmüştür. Ayrıca kullanım cinsiyete göre de anlamlı bir şekilde değişmektedir. Erkek öğretim elemanları kadın öğretim elemanlarına göre interneti öğretim amaçlı olarak daha sık kullanmaktadırlar.

Özet İngilizce :

In this research, the internet usage of the instructors of Gazi University, Gazi Faculty of Education in 2010-2011 academic year for educational purposes has been examined. The model of the study is descriptive survey. 100 instructors have participated in the study. In the research, a survey has been utilized as a means of data collection. In the survey, there are statements concerning the internet usage of the instructors for educational purposes. It is found out that on the average, the instructors are (sometimes) using internet for educational purposes. The frequency of internet usage of the instructors for educational purposes is not showing differences due to their departments. But due to their titles, it varies significantly. The frequency of Internet usage of research assistants is higher when compared to the frequency of Internet usage of professors and associate professors and Internet usage of assistant professors thereof. Besides, the usage also shows significant changes due to their gender. The frequency of the internet usage by male instructors for educational purposes is significantly higher than female instructors thereof.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :