Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2014 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenme sürecinde z kuşağinin dikkatini çekme: artirilmiş gerçeklik

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
788
DOI :
Özet Türkçe :

Geleneksel öğrenme yöntemleri ve ortamlarının, dijital bir çağda doğmuş ve büyümüş olan z kuşağının farklılaşan beklentilerine cevap vermede yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Bu nedenle, eğitim kurumlarının öğretim programlarını yenilemeleri ve ileri teknolojilerle desteklemeleri zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada, bir yandan z kuşağının dikkatini çekebilme potansiyeli taşıması, diğer yandan eğitimi desteklemek ve zenginleştirmek için etkili yöntem/ortam arayışına cevap vermesi açısından ön plana çıkan artırılmış gerçeklik teknolojisi ele alınmaktadır. Çalışmanın amacı, artırılmış gerçeklik teknolojisinin eğitim açısından potansiyelini ortaya koyarak eğitim teknolojisi uzmanları ve eğitimciler tarafından daha fazla tanınmasını ve kullanılmasını sağlamaktır. Çalışmada öncelikle artırılmış gerçeklik teknolojilerinin çalışma prensipleri açıklanmakta, ardından eğitimdeki uygulama alanları ve kazanımları sunulmakta, son olarak artırılmış gerçeklik uygulamalarının geliştirilebileceği yazılımlar listelenmektedir.

Özet İngilizce :

Traditional learning methods and media are expected to be insufficient to meet the expectations of generation z, which referred to young people who was born and had grown up in the digital era. For that reason, the curricula of educational institutions are required to be modernized and supported with advanced technologies. In this study, augmented reality technology which has the potential to gain the attention of z generation and responding to the requirement of supporting and enhancing education is discussed. The purpose of the study is to provide greater recognition and use of augmented reality technology by putting forward its potential in terms of education. In the study, first working principles of augmented reality technology are explained; then the application areas and gains of this technology in education are presented and finally software that can be utilized to develop augmented reality applications are discussed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :