Yıl 2016, Sayı : 69 Sayfalar 1 - 24 2016-01-01
The Effect Of Independent Audit Quality of Creative Accounting Practices: A Case Study in BIST
Yaratıcı Muhasebe Uygulamalarının Bağımsız Denetim Kalitesi Üzerine Etkisi: BİST’de Bir Uygulama
Suphi ASLANOĞLU,Selim CENGİZ,Yusuf DİNÇ,M.şükrü DİLSİZ
27 261

The aim of this study is to determine the impact on audit quality of creative accounting practices. The study is used as an indicator of creative accounting practices discretionary accruals, discretionary accruals are calculated using the “Modified Jones Model”. As a measure of the quality of the independent audit, the size of the audit firm, the audit opinion, have been used to change the auditing firm and the auditor. In the study of panel data regression analysis is applied, optional accruals / creative accounting practices with a statistically significant relationship was found between the variables related to audit quality.
Bu çalışmanın amacı, yaratıcı muhasebe uygulamalarının bağımsız denetim kalitesi üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Çalışmada, yaratıcı muhasebe uygulamalarının göstergesi olarak ihtiyari tahakkuklar kullanılmış olup, ihtiyari tahakkuklar “Düzeltilmiş Jones Modeli” kullanılarak hesaplanmıştır. Bağımsız denetim kalitesi ölçüsü olarak ise, denetim firmasının büyüklüğü, denetim görüşü, denetim firmasının ve baş denetçinin değişmesi kullanılmıştır. Panel veri regresyon analizinin uygulandığı çalışma sonucunda, isteğe bağlı tahakkuklar/yaratıcı muhasebe uygulamaları ile bağımsız denetim kalitesiyle ilgili değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2016


Makalenin Yazarları
Suphi ASLANOĞLU
Selim CENGİZ
Yusuf DİNÇ
M.şükrü DİLSİZ