Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2014 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Interaktif oyunlarin matematik öğretiminde kullanilmasi üzerine araştirmalarin incelenmesi

Yazar kurumları :
Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
599
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, matematik öğretim ortamı olarak etkileşimli oyunların kullanılmasını konu alan Türkçe ve İngilizce yazılmış matematik eğitimi ve bilişim teknolojileri alanlarında yapılmış makale, tez ve raporlardan oluşan araştırma çalışmalarını derlemektir. Bu çalışmalardan elde edilen verilere göre, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin matematik ders programlarına uygun WEB tabanlı ve kişisel bilgisayarlar için tasarlanmış etkileşimli oyunlar için özellikler verilmiştir. Bu amaçla, 2012 yılına kadar yayınlanmış etkileşimli oyunlar ve matematik ana konu başlıklarındaki makale tez ve raporlar, etkileşimli oyunların matematik dersindeki etkin kullanılabilirliği, başarı ve tutum eğitsel çıktılarına etkisi, öğrenciler üzerindeki bilişsel ve davranışsal etkileri ve iyi bir matematik oyununda olması gereken özellikler dikkate alınarak taranmıştır. Çalışma amacına uygun 48 makale, tez ve rapor nitel durum çalışması, nicel deneysel çalışma, nicel makale taraması ve hem nitel hem nicel çalışma olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Bu çalışmaların 8’i yurt içi, 40’ı yurt dışı kaynaklıdır. Her bir çalışma; çalışmanın amacı, araştırma soruları, hedef kitlesi, incelediği eğitsel çıktılar, elde edilen sonuçlar ve gelecek araştırmalar için öneriler başlıkları altında incelenmiştir. İnteraktif oyunların, öğrencilerin matematiksel ve yansıtıcı düşünme becerilerine, bilişsel performanslarına, işlem becerilerine ve derse karşı motivasyonlarına olumlu etki ettiğine ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to compile research studies regarding use of interactive games as of mathematics teaching environment. According to data obtained from these works, primary and secondary education students’ qualifications of interactive games that is suitable for mathematics curricula are given. For that purpose, journal articles, dissertations and reports published until 2012 and involving main topic titles of mathematics and interactive games have been searched taking account of effective usability of interactive games in mathematics, effects on educational outputs of achievement and attitude, cognitive and behavioural effects on students and features that should exist in a effective mathematics games. Total of 48 articles, dissertations and reports that are suitable for the purpose of the study have been classified into 4 groups: qualitative case study, quantitative experimental study, quantitative article examination and both quantitative and qualitative study. Each study was examined under the titles of the purpose of the study, research questions, target group, studied educational outcomes, the results obtained and suggestions for the future studies. It has been mentioned that interactive games influence students’ mathematical and reflective thinking skills, their cognitive performances, operational abilities and motivations towards mathematics positively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :