Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 5.sınıf bilişim teknolojileri dersinin öğretiminde drama öğretim yönteminin öğrenci başarısına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, BOTE1
Görüntülenme :
523
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada bilişim teknolojileri öğretiminde drama yönteminin kullanılmasının akademik başarıya etkisi incelenmektedir. Araştırmada “bilgisayar sistemleri” ünitesi drama yöntemi ile işlenmiştir. Araştırmada ön-test/son-­‐test kontrol gruplu yarı-deneysel desen kullanılmıştır. Ön-test olarak bir hazır-bulunuşluk testi uygulanmıştır. Deney grubuna drama öğretim yöntemi, kontrol grubuna geleneksel ders anlatım yöntemi ile işlenen ünite sonrasında uygulanan başarı testinin sonucunda elde edilen başarı puanlarının deney grubu lehine olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to investigate whether drama method teaching makes a significant effect in the teaching of “Information Technologies” class. The unit with the title of “computer systems” was chosen as the unit which would be taught with the method of drama. There wasn’t a significant difference between the knowledge levels of the two groups according to the readiness test which was implemented just before the experiment. After the unit was taught through “drama method teaching” for the experimental group and traditional method for the control group, it was found that the success rates of the experimental group were significantly better than the ones of control group.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :