Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2014 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarinin moodle’da gerçekleştirdikleri etkinlikler ve başari arasindaki ilişki

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1
Görüntülenme :
518
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının, Moodle desteğiyle işlenmiş İnternet Tabanlı Programlama dersindeki etkinlik gerçekleştirme düzeyleri ve ders başarısı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Korelasyonel araştırma modeline göre desenlenmiş çalışmaya 82 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin ders sitesini, kaynakları, forumu ve tartışma konularını görüntüleme, forumda yorum yapma ve ödevleri inceleme sayıları ve ders geçme notları web izlence (log) kayıtlarının ayıklanmasıyla elde edilmiştir. Bu veriler, MANOVA, ANOVA, korelasyon ve çoklu regresyon testleri ile çözümlenmiştir. Bulgulara göre, kız öğrenciler derse ait kaynakları erkeklere göre daha fazla görüntülemişlerdir. Etkinlik gerçekleştirme düzeyleri ders başarısındaki toplam varyansın %21’ini açıklamış ve forumda yorum yapma ve ödevleri inceleme sayıları ders başarısının pozitif ve anlamlı yordayıcıları olarak tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study investigated ICT teacher candidates’ usage of learning activities in the Internet Based Programming course taught with Moodle and their relationships to course achievement. It was designed as a correlational research and the sample was made up of 82 students. Frequencies of activities such as viewing course website, resources, forum and discussion topics, posting messages, and checking the assignments were acquired through Moodle log files. Achievement was operationalized by students’ final grades. The data were analyzed by MANOVA, ANOVA, correlation and multiple regression tests. The results revealed that female students viewed the course resources significantly more than male students. The frequencies of posting messages to the discussion forum and checking the assignments were identified as the only significant and positive predictors of course achievement with an explanation of 21% of total variance in final grade.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :