Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-­öğretme süreçlerine entegrasyonu: modeller ve göstergeler

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
629
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı öğrenme-­öğretme süreçlerine teknoloji entegrasyonuna ilişkin alan yazındaki tanım, model ve göstergeleri inceleyerek, entegrasyona ilişkin farklı bakış açılarını, entegrasyon sürecinde rol oynayan ögeleri, entegrasyonun sağlandığı ortamların özelliklerini ortaya koymak ve buradan hareketle, entegrasyon sürecine ilişkin daha geniş bir perspektiften bütüncül ve çok boyutlu bir çerçeve sunmaktır. Çalışmada öncelikle var olan entegrasyon tanımları incelenerek benzerlikler ve farklılıkları ortaya konulmuş, daha sonra modeller incelenerek entegrasyon göstergeleri, entegrasyon sürecindeki faktörler ve teknoloji entegre edilmiş ortamın özellikleri betimlenmiştir. Ardından modellerin entegrasyonu ele alış biçimleri ve yapıları karşılaştırmalı olarak tartışılmış ve bütüncül bir çerçeve önerilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to present different perspectives of technology integration, factors that play role in integration process and characteristics of technology integrated environments by examining existing definitions, indicators and models of technology integration, and from this point to suggest a multidimensional and unified framework of integration process from a broad perspective. At first, by examining existing integration definitions in the literature, their similarities and differences are identified and then technology integration indicators, factors in integration process and characteristic of technology integrated environments are described by examining technology integration models. Afterwards, models’ approaches to technology integration and their factors are discussed comparatively and a unified multidimensional framework is suggested.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :