Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aday öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programının değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi1
Görüntülenme :
522
DOI :
Özet Türkçe :

Okullarda eğitimin devamı için farklı zamanlarda öğretmen alımı yapılmaktadır. Göreve yeni başlayan öğretmenler aday öğretmen olarak adlandırılır ve hizmet içi eğitime tabi tutulurlar (MEB Mevzuat Bankası, 2011). Öğretim ilke ve yöntemleri eğitim programı bu hizmet içi eğitimin bir parçasıdır. Gelecek yıllarda organize edilecek benzer programlara girdi oluşturmak üzere bu programın etkinliğinin incelenmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı öğretim ilke ve yöntemleri eğitim programını Stufflebeam’in çevre, girdi, süreç ve ürün değerlendirme modelini kullanarak değerlendirmektir. Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak programın uygulandığı bir ilçe belirlenmiştir. Nitel ve nicel verilerin toplanmasını gerektiren karma araştırma deseni bu çalışmada kullanılmıştır. Nitel veriler aday öğretmenler, öğretmen ve ilçe milli eğitim bakanlığında programı yürütenler ile yapılan açık uçlu sorulardan oluşan görüşmelerle elde edilmiştir. Görüşmelere ek olarak, alan notları ve mevcut ve geçmiş programlara ilişkin dokümanlar kullanılmıştır. Nicel veriler ise anketler ve program öncesi ve sonrası yapılan başarı testi aracılığı ile elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda aday öğretmenlerin çoğunluğu programı yetersiz bulduklarını ve bildikleri teorik bilgilerden çok eğitimcilerin konu hakkındaki sahada sahip oldukları beceri ve deneyimlere ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdir. İleride yapılacak çalışmalar aday öğretmenlerin beklentileri doğrultusundaki program tasarımlarına odaklanmalıdır.

Özet İngilizce :

Teachers are recruited in different times in order to continue providing public education. Newly recruited teachers are called “candidate teachers” and are subjected to the in-service training (MEB Mevzuat Bankası, 2011). Teaching principles and methods is part of the in-service training program. Investigating the effectiveness of this program is important to provide inputs to the similar programs organized in following years. The purpose of this study is to evaluate the program, the teaching principles and methods, using context, input, process, and product evaluation model developed by Stufflebeam. The purposeful sampling is used to identify one district that the program is implemented. The mixed research design requiring the acquisition of qualitative and quantitative data is used in the study. Qualitative data included interviews with in-service trainees, the teacher and administrators of the program in the district. Besides interviews, field notes and documents including current and past program files are used. Quantitative data are acquired through a survey and the achievement test which is used before and after the program. The results of the study indicated that most of the in-service trainees indicated that they found the program inadequate and said that they already knew theoretical information and they needed to learn experiences of the educators in the field on the subject. Future research studies should concentrate on the design of such programs based on the expectancies of in-service trainees.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :