Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlik uygulamasında alan faktörü: böte bölümü örneği

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1, Kurum belirtilmemiş2, Osmangazi Üniversitesi3
Görüntülenme :
561
DOI :
Özet Türkçe :

Öğretmenlik Uygulaması dersi, Yüksek Öğretim Kurumu’nun kontrolünde düzenlenmekte ve eğitim fakülteleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın eş sorumluluğunda yürütülmektedir. Öğretmenlik Uygulaması dersi eğitim fakültelerinin son sınıfında öğrenim gören öğretmen adaylarına minimum altmış saatlik süre ile ilköğretim okullarında uygulama yapma olanağı sağlayan bir derstir. Bu uygulama sürecinin öğretmen adaylarının eğitim gördükleri alanın özelliklerine uygun bir biçimde planlanıp, yürütülmesi ve değerlendirilmesi alanlarında yetkin öğretmenlerin yetiştirilmesini sağlayacaktır. Söz konusu ders, eğitim fakültelerindeki son sınıf öğrencilerinin kendi alanlarındaki öğretme etkinliklerini kapsamasının yanında, alana özgü problemleri de gündeme getirmektedir. İlköğretim düzeyindeki Bilişim Teknolojileri dersi, hedeflenen kazanımları, içerdiği teorik bilgi ve laboratuvar ortamında uygulamalı etkinlikleri ile diğer disiplin alanlarından ayrılmaktadır. Bilişim Teknolojileri dersinin hedeflerine ulaşabilmesi için bu dersi verecek öğretmenin, konu alanı bilgisinin yanı sıra, bilgisayar laboratuvarında sınıf yönetimi becerilerine sahip olması, öğrenci veya teknik donanım kaynaklı sorunlara etkili bir biçimde çözüm getirebilmesi gereklidir. Bu bağlamda çalışmada, alanyazında yapılan araştırmalar ışığında öğretmenlik uygulamasının mevcut durumu ve BÖTE Bölümleri’nde yürütülen Öğretmenlik Uygulaması dersinin alana özgülüğü vurgulanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

This article consists of the applications and implications of the course, Teaching Practicum, carried out in Computer Education and Instructional Technology (CEIT) Departments in Turkey. Teaching Practicum is regulated under the control of Higher Education Council (YOK) and carried out with the shared responsibilities of Education Faculties and K12 schools of National Ministry of Education. The course is given in the final year of the education faculties and consists of minimum sixty hours practice in elementary schools. Teaching Practicum course covers the practice of teaching of teacher candidates on their field therefore, represents problems and implications regarding the field. The planning, execution and evaluation of this application process as appropriate to the requirements of the field in which teacher candidates are trained will help teacher candidates become teachers proficient in their fields. The elementary school course of information technologies differs from the fields of other disciplines in terms of the theoretical information it provides and the practical activities in laboratory environment. This study thus, tries to point out the uniqueness of the CEIT departments in the Teaching Practicum course by presenting the current situation and the literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :