Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim matematik öğretmenleri ile öğretmen adaylarının matematik eğitiminde hesap makinesi kullanımına yönelik inançlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Matematik Mühendisliği1, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü2
Görüntülenme :
680
DOI :
Özet Türkçe :

Son zamanlarda bilgisayar ve hesap makinelerine dayalı tüm teknolojilerin eğitim alanında kullanılması hızla artmakta, bu araçların birçoğundan yararlanma ise tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sürekli yaygınlaşmaktadır. Nitekim dünyada yaşanan değişimlere ve gelişmelere paralel olarak Türkiye’de yenilenen ilk ve ortaöğretim matematik öğretimi programlarında teknolojinin (bilgisayar ve hesap makinesi gibi) matematikle entegrasyonuna vurgu yapılmıştır. Teknoloji kullanımına yönelik sahip olunan inançlar, entegrasyon sürecinde anahtar bir role sahiptir. Bu çalışma ile ilköğretim matematik öğretmen ve öğretmen adaylarının matematik eğitiminde hesap makinesi kullanımına yönelik inançlarının belirlenmesi ve farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında 48 öğretmen ile 45 öğretmen adayına, iki alt boyutu içeren ve araştırmacılar tarafından literatür destekli geliştirilen bir ölçek uygulanmıştır. Elde edilen bulgular öğretmen ve öğretmen adaylarının önemli bir kısmının hesap makinesinin matematik eğitiminde kullanımına karşı olumsuz inançlara sahip olduğunu, yine önemli bir kısmının ise kararsız olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

In recent years, using calculators and computers in mathematics education is rapidly increasing in developed and developing countries. As a result of innovations in mathematics education around the world the new mathematics curricula in Turkey have demanded the use of technology especially calculators and computers. The beliefs about the use of technology play a key role in technology integration. This study investigates the teachers’ and candidate teachers’ beliefs through the use of calculators in mathematics classrooms. The sample of the study consists of 48 primary school mathematics teachers and 45 teacher candidates. Data is collected via belief scale implemented by researchers. Findings illustrate that; a remarkable number of teacher and candidate teachers have negative beliefs and also a remarkable number of teachers have neutral thoughts towards the use of calculators in mathematics classrooms.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :