Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ict integration into geometry instruction: reflections from a mixed-model inquiry

Yazar kurumları :
İlköğretim Bölümü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
514
DOI :
Özet Türkçe :

This study aimed to investigate the effects of computer aided instructional applications on mathematics teacher candidates’ geometry success and determine their perceptions on learning and teaching geometry supported by software. The study is a parallel-simultaneous mixed method research due to use of qualitative and quantitative data together. Within the scope of the research conducted, 30 teacher candidates attending Department of Elementary Mathematics Education at Eskişehir Osmangazi University Faculty of Education were selected as the participants of the study. The results of the research show that Geometer’s Sketchpad (GSP) course applications ensure teacher candidates to increase their geometry success with also respect to t-test results. It is understood teacher candidates find the software activities and spreadsheets sufficient, especially in demonstration of proofs. The computer aided –student centered instructional method used in this research takes positive reaction by the candidates and software language, tutorial time and the physical characteristics of schools take attention as the critique aspects of applying software tutorials. The participants also noted that the way of development of software activities and spreadsheets affects the way of choosing suitable approach for the instruction.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının geometri başarıları üzerindeki etkisini ve yazılım destekli geometri öğrenme ve öğretmeye yönelik görüşlerini belirlemektir. Nitel ve nicel verilerin aynı süreçte toplanmasından ötürü çalışma paralel-simültane karma model bir araştırma olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören dördüncü sınıf öğrencisi 30 katılımcı oluşturmuştur. Çalışmanın sonuçları deneysel desen kapsamında toplanan verilerden nicel olanların çözümlenmesi sonucunda, Geometer’s Sketchpad (GSP) ders uygulamalarının öğretmen adaylarının geometri başarılarını arttırmada ön test son test puan ortalamalarında anlamlı farklılık yaratmıştır. Nitel yordamın izlendiği bölümde ise gerek araştırmacı günlüğü gerekse katılımcıların görüşlerinde yazılım etkinliklerinin ve çalışma yapraklarının yeterli görüldüğü, özellikle kanıtların gösteriminde yararlı olacağı görüşünün hakim olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmacı tarafından işe koşulan öğrenci merkezli bilgisayar destekli yöntem olumlu karşılanmış, katılımcılar yazılım dili, tanıtım haftalarının kısalığı ve fiziksel şartların yazılım uygulamalarını etkileyen unsurlar olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar aynı zamanda yazılım etkinlikleri ve çalışma yapraklarının düzenlenme biçiminin öğretmen olduklarında kendi seçecekleri öğretim anlayışını etkileyeceğini belirtmişlerdir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :