Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ayrıntılama kuramı’na göre hazırlanan materyallerin ingilizce öğreniminde öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi1, Ankara Üniversitesi2
Görüntülenme :
569
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın genel amacı İngiliz dili öğrenimine ilişkin Ayrıntılama Kuramı çerçevesinde geliştirilen materyallerin öğrencilerin başarıları üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmada 3x3’lük (2 faktörlü) bir karışık desen (split-­‐plot) kullanılmıştır. Araştırma kapsamında geliştirilen başarı testinin çalışma grubu üç ayrı devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan ve örgün öğretime devam eden toplam 443 (n=188, n=176 ve n=79) öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen deneysel işlemin çalışma grubu bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan ve örgün öğretime devam eden toplam 112 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında geliştirilen "İngiliz Dilindeki Edatların Kullanımına İlişkin Başarı Testi" veri toplama aracı (öntest, sontest ve kalıcılık testi) olarak kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, İngiliz dilindeki edatların kullanımına ilişkin “Basılı Materyal" ile “Çokluortam Materyali" geliştirilmiştir ve deneysel işlemlerin uygulanmasında kullanılmıştır. Deney 1 Grubu basılı materyaller, Deney 2 Grubu çokluortam materyalleri ve Kontrol Grubu varolan materyaller ile öğrenimlerini gerçekleştirmiştirler ve bu süreç yaklaşık 4 hafta sürmüştür. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi (One-­‐Way ANOVA) ve tek faktörlü kovaryans analizinden (One Factor ANCOVA) yararlanılmıştır.

Özet İngilizce :

The general aim of the research is to examine the effects of materials prepared within the framework of Elaboration Theory on achievement of students in English language learning. 3x3 (2 factors) Split-­‐plot mixed design was employed within the research. The study group of the achievement test developed within the scope of the research consists of totally 443 undergraduate students enrolled in formal education in three different state universities (n=188, n=176 and n=79). The study group of the experimental process within the scope of the research consists of totally 112 undergraduate students enrolled in formal education in a state university. “Achievement Test on English Prepositions” developed within the scope of the research was utilized as data collection instrument as pre-­‐test, post-­‐test and retention test. Within the scope of the research, “Printed Material” and “Multimedia Material” were developed related to the use of prepositions in English language and they were utilized in the application of experimental processes. Printed materials were utilized by Experimental Group 1, multimedia materials were utilized by Experimental Group 2 and existing materials were utilized by Control Group within learning settings and this process lasted approximately 4 weeks. One-­‐way ANOVA and One Factor ANCOVA were utilized in the analyses of the data.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :