Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite tarih ve türkçe bölümü öğrencilerinin bilişim teknolojilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Mega Sosyal Pedagoji Merkezi1, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi2, Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi3 Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi4
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde bilişim teknolojisi toplumun her kesiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Araştırmanın amacı; Tarih ve Türkçe bölümü öğrencilerinin bilişim teknolojilerine yönelik düşüncelerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın evreni Uşak Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğrencileri ile Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi Türkçe bölümü öğrencileri, örneklemi ise bu fakültelerden tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 101' er öğrencidir. Araştırma bulgularına göre; katılımcıların tümü "Üniversite web sitelerinde Türkçe/Tarih Eğitimi Araştırmalarına kaynak olacak bilgiler artırılmalıdır" (4,25-4,41) görüşünü yüksek düzeyde paylaşmaktadırlar. "Bilişim teknolojileri hayatımı kolaylaştırır" (3,80, 3,72) diyenlerin sayısı da yüksektir. İnternette araştırma yapmayı kütüphanelerde araştırma yapmaya tercih edenler de azınlıktadır (2,71-2,83). Sonuç olarak; üniversite öğrencileri bilişim teknolojilerini kullanmada olumlu bir görüş sergilemekte, ancak internetteki bilgilerin teyit edilmesinin gerekliliğine inanmaktadırlar.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today information technology is widely used in every segment of society. The aim of this study is to evaluate the attitudes toward information technology of Turkish Language Teaching and History students. The population of this study is composed of History department students in Uşak University faculty of Sience and Arts and Turkish Teaching department students in Kafkas University faculty of Education. The sample is composed of for the study randomly selected 101 Turkish Language teaching and 101 History students. According to research findings ;all of the participants think "İnformation sources about Turkish language and History education in university websites should be increased " (4,25-4,41). "İnformation technology makes my life easier" (3,80- 3,72). A large part of the participants do not prefer research on internet, than library (2,71-2,83). As a result, college students have a positive attitude toward using information technology but they believe that the accuracy of the information found in internet should be confirmed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :